9. časť: Boh hovorí hlasom

V dnešnej časti sa dozviete: Ktoré zasľúbenia hovoria o tom, že počuť Boží hlas je bežná realita kresťana? Aké príklady v Biblii hovoria o tom, že Boží hlas je dostupný pre všetkých, nielen pre vyvolených? Akými troma spôsobmi Boh hovorí hlasom? Ktorých 5 podmienok je...

8. časť: Boh hovorí cez sny

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Ako k nám Boh hovorí, ako Boh pomáha? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako počuť Boží hlas? Ako Boh pomáha v praktickom kresťanskom živote a...

7. časť: Boh hovorí cez prorokov

V tejto časti sa dozviete: Aká bola prorocká služba v dobách, ktoré opisuje Biblia? S akými otázkami sa ľudia obracali na prorokov? Načo sú potrební proroci v dobe po ukončení napísania kníh Biblie? Môžeme očakávať, že sa dnes v Božej cirkvi prejaví prorocký dar? Aký...

6. časť: Boh hovorí cez znamenia

V tejto časti sa dozviete: Môžeme Boha prosiť o znamenie, nepokúšame tým Boha? Čo hovorí Biblia na túto tému? Sú v Biblií situácie, kedy biblickí hrdinovia prosili Hospodina o znamenie? Ako im Boh odpovedal? Akou formou sa v Starom aj Novom zákone poznávala Božia...

5. Boh hovorí cez okolnosti

V dnešnej časti sa dozviete: Akými troma termínmi sa definuje Božie konanie cez okolnosti? Aké môžu byť príčiny okolností, ktoré sa nám dejú v živote? Aké sú tri princípy, na základe ktorých možeme spoznať, že Boh k nám hovorí cez okolnosti? Cyklus programov s...

4. Boh hovorí cez ľudí naokolo

V dnešnej časti sa dozviete: Akým spôsobom samotný Boh - Otec, Syn a Duch Svätý - prijíma rozhodnutia? Ako sa máme rozhodovať my, ľudia podľa Božej vôle? Máme sa radiť s inými ľuďmi alebo nie? Ak áno, s ktorými ľuďmi sa nemáme radiť? A naopak, keď sa máme radiť, tak...

3. Boh hovorí cez Bibliu

V dnešnej časti sa dozviete: Ktoré sú 3 východiskové tézy pri skúmaní tejto témy? Aká je odpoveď na otázku: "Ako používať Bibliu tak, aby ste sa dozvedeli Božiu vôľu pre vás osobne?" Aké sú princípy používania Božieho slova? Aký je algoritmus (vzorec) pre používanie...

2. Boh hovorí … Kto počúva?

V tejto časti na príklade života a skúseností 4 biblických postáv uvidíte, aké môžu existovať úplne odlišné odpovede na otázku: Kto počúva Boží hlas? Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Aké rôzne spôsoby...

1. Boh hovorí aj dnes

V tejto časti sa dozviete: Aké sú východiskové tézy pre štúdium tohto cyklu? Aký je Boží zámer s človekom ohľadom poznávania Jeho vôle? Ako sa Boží zámer odhaľuje v našom živote? Na základe ktorých dvoch princípov nám Boh odkrýva Svoju vôľu v našom živote? Hovorí Boh...

Archív