Prečo prevláda názor, že Satan v Edene klamal?                                                Stanete ako bohovia? Boh to sám potvrdil, keď ich vyhnal z raja.   Nie, nezomriete? Oni v ten deň nezomreli. Adam je dodnes živý. Minimálne vo mne, keď budeme hovoriť o...