Prosím, povedzte mi, ako sa naučiť byť trpezlivý a ovládať svoj hnev. Keď ma ľudia provokujú, často podľahnem a už strácam vieru v to, že sa môžem zmeniť ... Mnohokrát som prosil Boha o pomoc, ale po takmer troch rokoch, odkedy som bol pokrstený, som doteraz...