Kto je smädný, nech príde,
a kto chce,
nech si naberie zadarmo vody života.

Zjavenie 22,17

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Vitajte