Často čítam vo vašich odpovediach, že mäso poškvrňuje človeka a že ryba taktiež nie je čistá a podobne. Čo potom slová Ježiša, nášho Spasiteľa, keď farizeji obvinili jeho učeníkov, že si neumyli ruky pred jedlom a On nato odpovedal, že to, čo vchádza do nás zvonku nás...