Ako hovädzie mäso alebo hydina vplýva na duchovnosť človeka?

sep 2, 2012 | Zdravie a krása, šport

Často čítam vo vašich odpovediach, že mäso poškvrňuje človeka a že ryba taktiež nie je čistá a podobne. Čo potom slová Ježiša, nášho Spasiteľa, keď farizeji obvinili jeho učeníkov, že si neumyli ruky pred jedlom a On nato odpovedal, že to, čo vchádza do nás zvonku nás nepoškvrňuje a to, načo myslíme a priania našich sŕdc – toto človeka skutočne poškvrňuje. Ako potom hovädzie mäso alebo hydina vplýva na duchovnosť človeka?

(Pýta sa: Ľudmila, dňa 28.6.2010) 
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Pokoj vám Ľudmila.

 

Všetko je jednoduché. Ľudský organizmus je zložitý biochemický systém. Jednoducho povediac, je to bio-stroj. Mozog je súčasťou tohto bio-stroja. Všetky myšlienkové procesy sa odohrávajú pomocou chemických reakcií v mozgu, ktoré podporujú vytváranie a prenos elektrických impulzov s pomocou neurónov. Všetky orgány človeka, aj mozog, dostávajú energiu alebo „potravu“ a nevyhnutné mikroelementy z našej stravy.

Naozaj je správne to, čo povedal jeden filozof, že sme to, čo jeme. Od kvality jedla, ktoré používame nezávisí len množstvo energie – teda kalórií t.z. viac síl alebo menej síl -, ale aj efektívnosť práce našich orgánov, hlavne mozgu. Keď je v strave nedostatok niečoho  alebo niečo chýba a strava nie je optimálne vyrovnaná čo do svojho zloženia, náš organizmus pracuje horšie, mozog ťažšie myslí. Keď toto pretrváva dlhší čas, potom sa vyvíja choroba alebo nastáva smrť t.j. dočasné zničenie bio-stroja.

 

Tak, toto boli vedecké fakty, teraz prejdeme k biblickým.

Fakt č.1.: Človek bol stvorený ako vegetarián a jeho tráviaci trakt a metabolizmus je uspôsobený Stvoriteľom na prijímanie rastlinnej stravy.

„Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm.“ (1. kniha Mojžišova 1,29)

 

Fakt č.2.: Po potope Boh nezmenil stavbu ľudského tela, len dovolil používať v strave zvieratá, pričom On nepovedal, ako často ich treba jesť a kedy.

„Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dám všetko. Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť.“ (1. kniha Mojžišova 9,3-4)

Tento fakt mnohí moderní kresťania nechápu alebo nechcú chápať. Človek zostal podľa svojej konštrukcie vegetarián a mäsová strava má len funkciu náhrady v ťažkých podmienkach, keď nie je k dispozícií rastlinná strava. Preto aj toto doplnenie stravy bolo dané Bohom len po potope – keď flóra bola zničená  – a nie na žiadne iné časy. To bolo dané. Boh dovolil Noemu a jeho rodine občas jesť zvieratá kvôli riziku pre život a zdravie a nie preto, že mu bolo ľúto ľudí a dovolil im „ochutnať pirohy“.

Ako sa má teda zachovať zdravo mysliaci kresťan, ktorý je verný Bohu? Keď si prajem, aby môj organizmus a mozog správne fungoval v optimálnom režime, nebol chorý a mal jasné myslenie, od ktorého závisí moja duchovnosť, tak sa budem stravovať s optimálnou diétou, ktorú stvoril Stvoriteľ – t.z. rastlinná strava. Keď mi v nejakej situácií kvôli nedostatku rastlinnej stravy alebo nedostatku niektorých druhov (napr. obilniny, orechy) bude hroziť choroba alebo smrť, tak si výnimočne doplním rastlinnú stravu mäsom.

Túto situáciu môžeme porovnať s moderným autom. V konštrukcií auta hlavný Konštruktér napísal: Tankuj 95-oktánový benzín. Pricestoval som do vzdialenej dediny, kde nemali 95-oktánový benzín, tak som kúpil taký, aký mali – teda 76-oktánový,  ktorý je vhodný do traktora. Motor síce chrčal, ale auto šlo.

Otázka znie: Mám pokračovať v jazdení na 76-oktánovom benzíne určenom pre traktory aj v meste, kde sa všade sa predáva 95-oktánový len preto, že 76-oktánový je lacnejší (chutnejší, aromatickejší, všetci to robia atď.)? Čo si myslíte, bude sa hlavnému Konštruktérovi páčiť takéto zaobchádzanie, môj vzťah k tomuto autu? Zájdem ďaleko na 76-oktánovom benzíne?

 

„Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!“ (1.list Korintským 6,12)

„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom ( i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu).“ (1.list Korintským 6,19-20)

„Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!“ (1.list Korintským 3,17)

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív