Ako sa naučiť byť trpezlivý a ovládať svoj hnev, keď ma ľudia provokujú?

sep 2, 2012 | Posvätenie

Prosím, povedzte mi, ako sa naučiť byť trpezlivý a ovládať svoj hnev. Keď ma ľudia provokujú, často podľahnem a už strácam vieru v to, že sa môžem zmeniť … Mnohokrát som prosil Boha o pomoc, ale po takmer troch rokoch, odkedy som bol pokrstený, som doteraz  nezvíťazil nad niektorými svojimi hriechmi … Čo robiť?

(Pýta sa: Jurij, dňa 26.08.2010)
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Mier s tebou, brat Jurij!

Biblia nám hovorí o jednom efektívnom a praktickom spôsobe ako prekonať hnev a podráždenie, keď vás iný človek uráža alebo provokuje. Ide o pomerne jednoduchý spôsob – mlčať alebo reagovať minimálne.

Tak to robil Ježiš Kristus. Zakaždým, keď Ho urazili  alebo neprávom obvinili, On mlčal.

Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. 9 Mnoho sa ho vypytoval, ale On mu na nič neodpovedal.“ (Lukáš  23, 8-9)

„A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale On mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.“  (Matúš 27,12-14)

Boh nám to ukazuje nielen v Evanjeliách:

„Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal nám príklad, aby sme aj my kráčali v jeho šľapajach. 22 On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. 23 Keď Mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil Tomu, Ktorý súdi spravodlivo.“ (1.list Petra 2,21-23)

„Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.“ (Izaiáš 53,7)

V poslednom texte sa „mlčanlivosť“ Ježiša v ťažkých chvíľach Jeho života spomína 3-krát v rôznych variantoch!

Dôvodom pre mlčanlivosť  Ježiša bola Jeho perfektná znalosť ľudskej povahy, nášho spôsobu myslenia. Tu sa stretávame s psychologickým princípom spätnej väzby. Myšlienky rodia slová, ale slová opakovane posilňujú myšlienku.

Jedno slovo povedané s ľahkým podráždením roznecuje náš rozum a vyvoláva hnev. Tento hnev vyjadrujeme druhým slovom s ešte väčším podráždením. A tak ďalej a tak ďalej.

Čím viac človek hovorí v zápale hádky alebo pod vplyvom urážky, krivdy, tým viac sa rozčuľuje a zúri sa. V tomto prípade, je sila hnevu alebo podráždenia priamo úmerná dĺžke rozhovoru a počtu slov, ktoré ľudia povedia. Človek sám seba „vytáča“. Možno ste to sami videli na vlastných skúsenostiach. Aj ja som to videl u seba.

Preto jediný spôsob, ako nepadnúť do tejto pasce – je modliť sa v myšlienkach a mlčať, alebo hovoriť jednoslabične (Lukáš 23,3; Marek 15,2), ak si to situácia vyžiada.

S pomocou Boha, začnite trénovať podľa „Ježišovej metódy“ a víťazstvo nad hnevom a zlosťou určite príde!

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív