3. Boh hovorí cez Bibliu

júl 22, 2016 | Boh hovorí

V dnešnej časti sa dozviete: Ktoré sú 3 východiskové tézy pri skúmaní tejto témy? Aká je odpoveď na otázku: „Ako používať Bibliu tak, aby ste sa dozvedeli Božiu vôľu pre vás osobne?“ Aké sú princípy používania Božieho slova? Aký je algoritmus (vzorec) pre používanie Biblie pri hľadaní Božej vôle?

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako to funguje v praktickom kresťanskom živote? V tomto cykle sa dozviete viac.

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív