1. Boh hovorí aj dnes

jún 1, 2016 | Boh hovorí

V tejto časti sa dozviete: Aké sú východiskové tézy pre štúdium tohto cyklu? Aký je Boží zámer s človekom ohľadom poznávania Jeho vôle? Ako sa Boží zámer odhaľuje v našom živote? Na základe ktorých dvoch princípov nám Boh odkrýva Svoju vôľu v našom živote? Hovorí Boh k nám aj v dnes?

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako to funguje v praktickom kresťanskom živote? V tomto cykle sa dozviete viac.

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

 

Archív