6. časť: Boh hovorí cez znamenia

jún 15, 2018 | Boh hovorí

V tejto časti sa dozviete: Môžeme Boha prosiť o znamenie, nepokúšame tým Boha? Čo hovorí Biblia na túto tému? Sú v Biblií situácie, kedy biblickí hrdinovia prosili Hospodina o znamenie? Ako im Boh odpovedal? Akou formou sa v Starom aj Novom zákone poznávala Božia vôľa? Ktoré 3 upozornenia potrebujeme vedieť v tejto oblasti komunikácie s Bohom?

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako to funguje v praktickom kresťanskom živote? V tomto cykle sa dozviete viac.

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív