2. Boh hovorí … Kto počúva?

V tejto časti na príklade života a skúseností 4 biblických postáv uvidíte, aké môžu existovať úplne odlišné odpovede na otázku: Kto počúva Boží hlas?

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako to funguje v praktickom kresťanskom živote? V tomto cykle sa dozviete viac.

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Štúdium Biblie » Boh hovorí » 2. Boh hovorí … Kto počúva?