7. časť: Boh hovorí cez prorokov

jan 11, 2019 | Boh hovorí

V tejto časti sa dozviete: Aká bola prorocká služba v dobách, ktoré opisuje Biblia? S akými otázkami sa ľudia obracali na prorokov? Načo sú potrební proroci v dobe po ukončení napísania kníh Biblie? Môžeme očakávať, že sa dnes v Božej cirkvi prejaví prorocký dar? Aký bude rozsah tohto daru Ducha Svätého? Dokedy majú byť v cirkvi proroci? Aké sú varovania ohľadom prorockej služby v cirkvi? Aké obmedzenia existujú v poznávaní Božej vôle cez prorokov?

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Ako k nám Boh hovorí, ako Boh pomáha? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako počuť Boží hlas? Ako Boh pomáha v praktickom kresťanskom živote a ako môže vyzerať cesta k Bohu? V našich videách sa dozviete sa viac.

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív