Načo sú problémy v mojom živote?

My, kresťania, máme dva prístupy k ťažkostiam v našom živote. Na jednej strane si myslíme, že ťažkosti alebo problémy sú našim „krížom“ a treba sa pred nimi pokoriť a ticho ich znášať, na druhej...

Treba dávať peniaze opilcom? Ježiš povedal: „Tomu, kto prosí, dajte.“

Ježiš povedal: „Dajte tomu, kto prosí“. Mám susedov, ktorí si odo mňa stále požičiavajú  peniaze na alkohol. Dávam, hoci mnohí kresťania hovoria, že by som to nemal robiť, lebo.... a hovoria svoje...

Môže sa stať, že Boh ukazuje človeku jeho druhú „polovičku“ a „polovička“ nepociťuje žiadnu lásku?

Môže to byť, že Boh ukazuje človeku na jeho druhú „polovičku“, ale u „polovičky“ nie je žiadna láska? Ponúka Boh len jednu variantu životného partnera alebo Boh dáva človeku niekoľko možností...

3. Zariadenie svätyne

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha...

preèítajte si viac

18. Irina Volkova

V detstve ma moja babička učila modliť sa.   V čase, keď existoval Sovietsky zväz, som sa ako žiačka základnej školy pohádala so spolužiačkou: ona tvrdila, že Boh nie je, a ja – že Boh je. Keď sa učiteľka dozvedela o hádke a o tom, aký názor som obhajovala, dala...

preèítajte si viac

3. časť: Zákon lásky

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik3. časť: Zákon lásky   Milí bratia a sestry, drahí hostia, vitajte na 3. časti večerov znovuzrodenia, ktorý sme začali preberať kvôli tomu, aby sme sa preskúmali, aby sme urobili malú zastávku a prehodnotenie hodnôt a aby...

preèítajte si viac

2. časť: Starodávna láska

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik2. časť: Starodávna láska   Vitajte na druhej téme v Centre duchovného vzdelávania. V tomto cykle si kladieme za cieľ: získať skúsenosť spasenia. Cyklus má názov: Skúsenosť spasenia. To je náš cieľ počas večerov znovuzrodenia....

preèítajte si viac

1. časť: Odsúdení na smrť

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik1. časť: Odsúdení na smrť   Nedávno mi zavolala jedna pani a veľmi znepokojene mi začala hovoriť do telefónu, aké veľké nešťastie postihlo ich rodinu. Mladá žena, ktorá bola v najlepších rokoch a v rozkvete síl, mi...

preèítajte si viac

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Fullwidth Grid Layout