Načo sú problémy v mojom živote?

sep 2, 2012 | Modlitba

My, kresťania, máme dva prístupy k ťažkostiam v našom živote. Na jednej strane si myslíme, že ťažkosti alebo problémy sú našim „krížom“ a treba sa pred nimi pokoriť a ticho ich znášať, na druhej strane, začíname prosiť Boha o „zázračné“ riešenie problému, lebo si myslíme, že ten konkrétny problém máme, aby sme zabojovali. Zdá sa mi, že v mojom živote sú problémy a ťažkosti oboch typov, len neviem, ako mám rozpoznať, či je to ťažkosť na pokoru alebo je to problém nato, aby som bojoval.

 

Pýta sa: Alexej
Odpovedá: pastor Evgenij V.

 

Veľmi zaujímavá otázka, sám som neraz uvažoval nad tým, ako to je. Modlitba je nám daná nielen na odpustenie, ale aj na komunikáciu s Bohom.

Pavel píše v (2. liste Коrintským 12,7-9):

„Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 8 Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Dosť máš mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova“.

Z toho vidíme, že ako hlavné kritérium na rozpoznávanie slúži modlitba. Bez modlitby a blízkej komunikácie s Bohom sa nikdy nedozvieme, čo je v našom živote na pokoru a čo na boj. A nie je dôležité, čo sa nám vyjasní na modlitbe, máme sa aj tak modliť a komunikovať s Bohom.

Keď  mi Boh zjaví, že tento problém mi má byť na pokoru – znamená to, že sa treba modliť, aby mi Boh pomohol prežiť to.

Matúš 6,13: „I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.“

A keď nám Boh zjaví, že tento problém je na boj (a bez Boha boj nie je možný), znamená to, že treba prosiť o silu a o „zázrak“.

A keď nám Boh nezjaví ani to, ani to, tak sa treba sa modliť o to, aby nám ukázal, načo je to pre nás dobré.

List Efezským 6,18: „Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase, tak ako vás vedie Duch! A preto vytrvalo bdejte a proste za všetok ľud Boží!“

 

Hlavne si pamätajte:

  1. Boh vás miluje tak, akoby ste boli jediný/á v celom vesmíre a preto urobí všetko, aby bol váš život požehnaný. On ide vždy vedľa vás.
  2. Boh vždy odpovie na vašu modlitbu – aj keď neviete, ako sa modliť a ako sformulovať váš problém. (Žalm 139,4)
  3. Môže prejsť veľa času a dozviete sa, načo existoval ten konkrétny problém vo vašom živote.
  4. 1.list Tesalonickým 5,17-18: „Bez prestania sa modlite, 18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

Archív