Môže sa stať, že Boh ukazuje človeku jeho druhú „polovičku“ a „polovička“ nepociťuje žiadnu lásku?

sep 2, 2012 | Domov, rodina a manželstvo

Môže to byť, že Boh ukazuje človeku na jeho druhú „polovičku“, ale u „polovičky“ nie je žiadna láska? Ponúka Boh len jednu variantu životného partnera alebo Boh dáva človeku niekoľko možností výberu?

 

(Pýta sa: Alexander 23.5.2010)
Odpovedá: Maxim Balaklitsky

 

Alexander!

 

Otázka je veľmi komplikovaná:

  1. myšlienkapolovičiek“ nepochádza z Biblie, ale učenia pohanského filozofa Platóna.
  2. Boh stvoril človeka so schopnosťou milovať rôznych ľudí.

To je zrejmé zo skutočnosti, že veľké množstvo manželstiev bolo uzavretých, ako by sme povedali „v prípade potreby“ alebo „z nevyhnutnosti“, a predsa vďaka Božiemu požehnaniu dvojice dokázali vystavať stabilné a dlhodobé vzťahy.

Napríklad Boh chránil práva žien – zajatkýň, ktoré Židia si brali za manželky (viď 5.kniha Mojžišova 21,10-14).

Najdôležitejším príkladom je potreba sa starať o vdovy. Manželka zosnulého brata mohla mať akýkoľvek charakter a vzhľad, ale žijúci príbuzný bol povinný sa s ňou oženiť a keby to neurobil, tak sa jemu a jeho rodine ukladalo verejné pokarhanie za sebectvo, egoizmus. (5.kniha Mojžišova 25,5-10).

A to nebol len kultúrny rituál. Patriarcha Onan sa rozhodol oklamať všetkých: vzal si za manželku ženu jeho zosnulého brata, aby s ňou mohol spávať, ale odmietol jej dať svoje dieťa a tak prerušoval pohlavný akt. Toto spôsobilo u Boha také rozhorčenie, že potrestal Onana smrťou (1.kniha Mojžišova 38,8-10).

  1. iba jediný príklad výberu nevesty (1.kniha Mojžišova 24. kapitola) ukazuje, že táto akcia bola kolektívna:
  • Otec ženícha sa rozhodol, že je čas, aby sa jeho syn oženil
  • Otec posielal skúseného pytača s jasnými pokynmi
  • Oni obaja hľadali Božiu vôľu a sluha prosil o jasné znamenie
  • Právo veta by tiež mohli použiť rodičia nevesty
  • A nakoniec, od ženícha bola požadovaná veľká dôvera v Boha: prijať slečnu dovezenú z ďalekého neznámeho kráľovstva ako svoju „polovičku“, (pritom je potrebné brať do úvahy, že ženích ju nikdy predtým nevidel a sotva vôbec tušil, že existuje) a nielen sa vysporiadať s myšlienkou, že s ňou bude žiť po celý zvyšok svojho života, ale aj dokázať byť s ňou šťastný. (1. kniha Mojžišova 24,67)

A takto každá z týchto strán – počnúc od Boha po ženícha – mala možnosť zabrániť tomuto manželstvu. Nehľadiac na krehkosť tohto procesu, Boh zrealizoval Svoju vôľu v tomto manželstve. V Biblii Boh vedel požehnať zväzky ľudí aj napriek tomu, že patrili k rôznym manželom (vdova) aj napriek tomu, že sa predtým nikdy navzájom nepoznali (pytačky vo vzdialenej rodine).

  1. V modernom svete myšlienka „polovičky“ často slúži na ospravedlnenie, ba dokonca aj ako možnosť „potrebnosti“ rozvodu, kedy ľudia povedia: „máme rozpor, pretože nie sme svoje polovičky a preto je treba pokračovať v hľadaní tej mojej.“
  2. Veda nedokazuje doktrínu o „polovičkách“. Porodiť životaschopné potomstvo, sú napríklad schopní dvaja zdraví ľudia všetkých rás, kultúr a v každom mieste bydliska.

Rovnako je to možné aj v psychologickej oblasti, ako sme videli na biblickom príklade. Hoci to neznamená, že páry z rôznych národov a rás nebudú mať sociálne a kultúrne problémy (t.j. že ich životné prostredie, okolie bude súhlasiť s takým zväzkom). Ale to sú úplne odlišné otázky.

Takže, nevidím diktát Božej vôle v tejto oblasti. Boh ukazuje ľudom zásady zdravej rodiny, zjavuje im, aký úzky môže byť vzťah dvoch ľudí, jasne hovorí, aby si brali partnerov len rovnakého vierovyznania (1.list Korintským 9,5; 2. list Korintským 6,14) a je pripravený požehnať manželský pár, ktorý hľadá Jeho vôľu.

Súčasne vidíme, že sa v každej rodine vyskytli problémy, ktoré museli riešiť. A zodpovednosť za ne bola kladená na členov rodiny.

Takže, rodina nie je hračka, ale vec dospelých a zodpovedných ľudí. Boh chcel, aby sa človek naučil zrelej láske.

Môj názor je, že Boh neprikazuje. On vám môže priviesť „Evu“ tak, ako ju priviedol Adamovi, ale od vás bude vyžadovaná obrovská viera – aby ste po zvyšok svojich dní nestratili vieru v tom, že je to naozaj stále tá „Eva“ a nie nejaká sestra diabla, ako sa hovorí vo vtipoch s čiernym humorom, ktoré kolujú medzi veriacimi a neveriacimi.

Manželstvo bolo stvorené pre lásku, ale láska je nemysliteľná bez slobody a lásky. Zároveň manželstvo rovnako potrebuje zodpovednosť, povinnosť, odhodlanie a trpezlivosť.

 

S pozdravom,
Maxim

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív