Podobenstvo o robotníkoch vo vinici

jún 23, 2023 | Podobenstvá

Evanjelium podľa Matúša kapitola 20,1-16 Podobenstvo o robotníkoch na vinici má hlavne vysvetliť význam slov z Mat. 19,30: “A mnohí prví budú poslední a poslední prví.”

Podobenstvo bolo určené ako odpoveď učeníkom na ich otázku: “Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Pretože „opustili všetko“, aby nasledovali Ježiša, očakávali odmenu za svoju obeť.

Stiahnite si PDF

Archív