Posolstvo hviezd

jan 26, 2024 | Na povzbudenie, Vzťahy a výchova

Posolstvo Hviezd. POVZBUDENIE SLABÝCH.

Aj pohľad na hviezdy prináša povzbudenie. Na každého prichádzajú chvíle, keď srdce slabne a pokušenia doliehajú na to najboľavejšie miesto. Prekážky sa vtedy zdajú neprekonateľné, životné ciele nedosiahnuteľné a všetky pekné prísľuby vyzerajú ako sodomské jablká. Kde vtedy možno nájsť také povzbudenie a takú istotu, ako práve v poučení, ktoré nám Boh podáva v nerušených dráhach hviezd?

IZAIÁŠ 40. kapitola, 26-29: „26 Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene; pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. 27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Izrael: „Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?“ 28 Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. 29 On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť.“

IZAIÁŠ 41. kapitola, 10 a 13: „10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. 13 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomáham.“

Archív