S čím prichádzame k Bohu

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​ V tejto...

Získanie viery

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​ V tejto...

Jazyk ako oheň

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá dnes Biblia na naše životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie. V tejto...

Kresťanská výchova detí

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​ V tejto...

Archív