S čím prichádzame k Bohu

jan 2, 2013 | Otvorená kniha

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​

V tejto časti s Alexandrom Lysičnym sa dozviete: Čo znamená „predstúpiť pred Božiu tvár“ a kde sa to spomína vo Svätom písme? Čo nie je jednoznačné v podobenstve o farizejovi a publikánovi z Lukáša 18. kapitoly? Čo skutočne očakáva Hospodin od človeka, keď prestupuje pred Jeho tvár? Ako Dávid predstupuje pred Hospodina na základe Žalmu 5 a čo sa môžeme od neho naučiť?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

Archív