Jazyk ako oheň

sep 25, 2012 | Otvorená kniha

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá dnes Biblia na naše životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.

V tejto časti s Jurijom Drumim sa dozviete: Aká by mala byť reč veriaceho človeka z pohľadu Biblie? Prečo sa Boh nazval Slovom? Ktorá téma rozhovoru je pre každého človeka najcitlivejšou oblasťou, na ktorú reaguje emocionálne? Prečo je dôležité sledovať svoju reč? Aká existuje spojitosť medzi rečou a myslením človeka?

 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív