Získanie viery

sep 25, 2012 | Otvorená kniha

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​

V tejto časti s Jurijom Drumim sa dozviete: Čo dnes rozumieme pod pojmom viera v Boha? Ako evanjelium Jána ukazuje, kde sú hranice viery a nevery? Aký je rozdiel medzi „detskou“ vierou a skutočnou vierou? Na čom je postavená skutočná viera?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív