Kresťanská výchova detí

sep 25, 2012 | Otvorená kniha

Bibliu môže pochopiť každý človek. V tomto cykle skúmame biblické texty a hľadáme odpovede na praktické otázky. Ako súvisí biblický text s našim životom? Odpovedá Biblia na naše dnešné životné potreby? Odpovede nám pomáhajú nájsť odborníci z oblasti teológie.​

V tejto časti s Ivanom Veľgošom sa dozviete: Sú deti schopné pochopiť Boha? Ako vychovávať deti v kresťanskom duchu? Ako im správne, zaujímavo a dostupne hovoriť o Bohu, aby keď deti vyrastú, chceli žiť podľa Písma? Je možné správne vychovávať dieťa aj bez Krista? Je možné používať tresty pri výchove detí? Ako zariadiť, aby okolitý svet pôsobil na dieťa minimálne?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív