4. Truhla zmluvy (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: Truhla zmluvy je ťažiskom dohovoru medzi nebom a zemou, medzi vyvoleným Božím ľudom a nebom. Kto z tých, ktorí žijú na zemi, je súčasťou tejto zmluvy? Existuje sloboda v prikázaniach, ktoré sú základom zmluvy? Existuje sloboda vo vzťahu s...

3. Zariadenie svätyne

V tejto časti sa dozviete: Svätyňa, Šalamúnov chrám, Herodesov chrám, tretí chrám. Čo ich spája a čo bolo v nich iné? Každý detail svätyne má dôležitý duchovný zmysel. Ako nám jednotlivé časti zariadenia svätyne pomáhajú pochopiť duchovný zmysel svätyne? O čom nám...

2. Kde prebýva Boh (pokračovanie)

V tejto časti sa dozviete: Boh, ktorého neobsiahnu ani nebesá nebies, prikazuje svojmu národu postaviť pre Neho miesto, kde bude prebývať - svätyňu. Načo? Prečo Boh neprikázal postaviť svätyňu hneď po páde do hriechu, ale o 2000 rokov neskôr? Čím sa odlišuje skutočná,...

1. Kde prebýva Boh (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: Hospodin prebýva v Nebeskom Chráme. Ako pochopiť, že Boh je všadeprítomný, akým spôsobom môže byť Boh súčasne prítomný všade? Môže človek pochopiť, aký je Boh? Tretie nebo v 2. liste Korintským 12,2. Biblia verzus panteizmus: klaňanie sa...

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk