2. Kde prebýva Boh (pokračovanie)

máj 6, 2018 | Nebo na zemi

V tejto časti sa dozviete: Boh, ktorého neobsiahnu ani nebesá nebies, prikazuje svojmu národu postaviť pre Neho miesto, kde bude prebývať – svätyňu. Načo? Prečo Boh neprikázal postaviť svätyňu hneď po páde do hriechu, ale o 2000 rokov neskôr? Čím sa odlišuje skutočná, reálna svätyňa od pohanských svätýň a chrámov?

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha a pocítiť Jeho lásku? Kde dnes prebýva Boh? Prečo sa máme modliť? Na tieto aj iné otázky odpovedá v cykle Nebo na zemi odpovedá Vitalij Olijnik.

 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

Archív