1. Kde prebýva Boh (prvá časť)

dec 11, 2015 | Nebo na zemi

V tejto časti sa dozviete: Hospodin prebýva v Nebeskom Chráme. Ako pochopiť, že Boh je všadeprítomný, akým spôsobom môže byť Boh súčasne prítomný všade? Môže človek pochopiť, aký je Boh? Tretie nebo v 2. liste Korintským 12,2. Biblia verzus panteizmus: klaňanie sa tomu, čo bolo stvorené a nie Stvoriteľovi.

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha a pocítiť Jeho lásku? Kde dnes prebýva Boh? Prečo sa máme modliť? Na tieto aj iné otázky odpovedá v cykle Nebo na zemi odpovedá Vitalij Olijnik.

 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív