5. Truhla zmluvy (druhá časť)

dec 5, 2020 | Nebo na zemi

V tejto časti sa dozviete: Truhlu zmluvy je možné nazvať aj Truhlou trónu, pretože Boh je Všemohúci a Vládca vesmíru. Ako môže byť Boh zároveň Kráľom aj Priateľom? Prečo zmizla pozemská truhla zmluvy? Čo znamená srdce v Biblii? Ako sa Božie prikázania vpisujú do srdca človeka?

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha a pocítiť Jeho lásku? Kde dnes prebýva Boh? Prečo sa máme modliť? Na tieto aj iné otázky odpovedá v cykle Nebo na zemi odpovedá Vitalij Olijnik.

 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív