3. Zariadenie svätyne

nov 26, 2019 | Nebo na zemi

V tejto časti sa dozviete: Svätyňa, Šalamúnov chrám, Herodesov chrám, tretí chrám. Čo ich spája a čo bolo v nich iné? Každý detail svätyne má dôležitý duchovný zmysel. Ako nám jednotlivé časti zariadenia svätyne pomáhajú pochopiť duchovný zmysel svätyne? O čom nám hovoria obetný oltár, umývadlo, kadidlový oltár, svietnik, stôl s predkladanými chlebmi, truhla zmluvy?

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha a pocítiť Jeho lásku? Kde dnes prebýva Boh? Prečo sa máme modliť? Na tieto aj iné otázky odpovedá v cykle Nebo na zemi odpovedá Vitalij Olijnik.

 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív