17. časť: Rast v hlásaní evanjelia

... Leonard si vychutnával príjemný rozhovor pri šálke čaju v dome Melichovcov, keď si zrazu začali hostia vyberať svoje Biblie. Všetci sa naňho pozerali, akoby od neho niečo očakávali. Pán domu mu...

16. časť: Nájdenie nebeského pokoja

Ešte pred niekoľkými rokmi predpovedali, že čoskoro budeme mať dostatok voľného času. A boli nato dôvody. Tie informácie, ktoré dnešné moderné technológie spracovávajú za zlomok sekundy, počítače v...

15. časť: Vzorec šťastia

... V roku 1943 japonské okupačné sily umiestnili stovky amerických a európskych  „nepriateľov ľudu" v zajateckom tábore v jednej z čínskych provincií. Mesiace museli  prežívať strach, frustráciu v...

15. časť: Vzorec šťastia

... V roku 1943 japonské okupačné sily umiestnili stovky amerických a európskych  „nepriateľov ľudu" v zajateckom tábore v jednej z čínskych provincií. Mesiace museli  prežívať strach, frustráciu v stiesnených podmienkach. Medzi uväznenými sa začali  objavovať sváry a...

preèítajte si viac

4. Truhla zmluvy (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: Truhla zmluvy je ťažiskom dohovoru medzi nebom a zemou, medzi vyvoleným Božím ľudom a nebom. Kto z tých, ktorí žijú na zemi, je súčasťou tejto zmluvy? Existuje sloboda v prikázaniach, ktoré sú základom zmluvy? Existuje sloboda vo vzťahu s...

preèítajte si viac

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Standard Layout