3. Zariadenie svätyne

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu....

18. Irina Volkova

V detstve ma moja babička učila modliť sa.   V čase, keď existoval Sovietsky zväz, som sa ako žiačka základnej školy pohádala so spolužiačkou: ona tvrdila, že Boh nie je, a ja – že Boh je. Keď...

3. časť: Zákon lásky

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik3. časť: Zákon lásky   Milí bratia a sestry, drahí hostia, vitajte na 3. časti večerov znovuzrodenia, ktorý sme začali preberať kvôli tomu, aby sme sa...

3. Zariadenie svätyne

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha...

preèítajte si viac

18. Irina Volkova

V detstve ma moja babička učila modliť sa.   V čase, keď existoval Sovietsky zväz, som sa ako žiačka základnej školy pohádala so spolužiačkou: ona tvrdila, že Boh nie je, a ja – že Boh je. Keď sa učiteľka dozvedela o hádke a o tom, aký názor som obhajovala, dala...

preèítajte si viac

3. časť: Zákon lásky

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik3. časť: Zákon lásky   Milí bratia a sestry, drahí hostia, vitajte na 3. časti večerov znovuzrodenia, ktorý sme začali preberať kvôli tomu, aby sme sa preskúmali, aby sme urobili malú zastávku a prehodnotenie hodnôt a aby...

preèítajte si viac

2. časť: Starodávna láska

Cyklus: Skúsenosť spaseniaVitalij Olijnik2. časť: Starodávna láska   Vitajte na druhej téme v Centre duchovného vzdelávania. V tomto cykle si kladieme za cieľ: získať skúsenosť spasenia. Cyklus má názov: Skúsenosť spasenia. To je náš cieľ počas večerov znovuzrodenia....

preèítajte si viac

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Standard Layout