9. časť: Boh hovorí hlasom

V dnešnej časti sa dozviete: Ktoré zasľúbenia hovoria o tom, že počuť Boží hlas je bežná realita kresťana? Aké príklady v Biblii hovoria o tom, že Boží hlas je dostupný pre všetkých, nielen pre...

3. časť: Potopa. (1. Kniha Mojžišova 6. – 8. Kapitola)

V dnešnej časti sa dozviete: Aký bol stav ľudstva pred potopou? Kto sú Boží synovia a ľudské dcéry v 1. knihe Mojžišovej 6. kapitole? Prečo na zemi zostalo nakoniec len 8 ľudí, ktorí zostali Bohu...

24. časť: Čo sa deje s človekom po smrti?

Niekedy nevieme, čo by sme mali odpovedať, keď sa dieťa prvýkrát opýta: "Čo to znamená zomrieť?" Často sa vyhýbame rozhovoru na túto tému a dokonca sa snažíme zbaviť myšlienky na mŕtvych, ktorí sú...

5. Truhla zmluvy (druhá časť)

V tejto časti sa dozviete: Truhlu zmluvy je možné nazvať aj Truhlou trónu, pretože Boh je Všemohúci a Vládca vesmíru. Ako môže byť Boh zároveň Kráľom aj Priateľom? Prečo zmizla pozemská truhla zmluvy? Čo znamená srdce v Biblii? Ako sa Božie prikázania vpisujú do srdca...

preèítajte si viac

Archív

Advertisement

advertisement

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Standard Layout