10. Pokus o odobratie nebeskej svätyne

Cyklus: Význam nebeskej svätyne v duchovnej skúsenosti človekaVitalij Olijnik10. časť: Pokus o odobratie nebeskej svätyne   Dnes máme záverečnú časť v cykle s názvom Význam nebeskej svätyne...

19. časť: Začiatok kresťanského života

  Takýto príbeh mi porozprával pracovník jednej z biblických škôl: „Pred piatimi rokmi ma pracovníci rádia „Hlas proroctva“ poprosili, aby som išiel na návštevu k väzňovi, ktorý vtedy študoval...

17. časť: Rast v hlásaní evanjelia

... Leonard si vychutnával príjemný rozhovor pri šálke čaju v dome Melichovcov, keď si zrazu začali hostia vyberať svoje Biblie. Všetci sa naňho pozerali, akoby od neho niečo očakávali. Pán domu mu...

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Grid Layout