8. časť: Boh hovorí cez sny

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Ako k nám Boh hovorí, ako Boh pomáha? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral?...

PF 2020 prianie. Božie zasľúbenia.

PF 2020 prianie. Božie zasľúbenia. Prajeme vám, nech sa trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota a láska stanú časťou celého vášho života, a vtedy bude prinášať dobré ovocie všetko to, čo je pravdivé,...

Na teba, Ježiš, sa pozerám

interpret: Jekaterina Pičuginaklavírny sprievod: Dr. Calvin Taylorslová - ruský preklad: Jekaterina Pičuginahudba: Matthias Kramparanžmá: Dr. Calvin Taylor Preložené a natitulkované so súhlasom...

8. časť: Boh hovorí cez sny

Cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Boh hovorí. Hovorí Boh k ľuďom aj v dnešnej dobe? Ako k nám Boh hovorí, ako Boh pomáha? Aké rôzne spôsoby Boh používa nato, aby sa k nám prihováral? Ako počuť Boží hlas? Ako Boh pomáha v praktickom kresťanskom živote a...

preèítajte si viac

Na teba, Ježiš, sa pozerám

interpret: Jekaterina Pičuginaklavírny sprievod: Dr. Calvin Taylorslová - ruský preklad: Jekaterina Pičuginahudba: Matthias Kramparanžmá: Dr. Calvin Taylor Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.  

preèítajte si viac

3. Zariadenie svätyne

Pred mnohými rokmi Hospodin prikázal Svojmu ľudu, aby postavili Svätyňu a vykonávali v nej špeciálnu bohoslužbu. Na príklade tejto bohoslužby ľudia videli plán spasenia každého človeka od hriechu. Prečo sa táto bohoslužba dnes nevykonáva? Ako dnes môžeme pochopiť Boha...

preèítajte si viac

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Grid Layout