15. časť: Vzorec šťastia

... V roku 1943 japonské okupačné sily umiestnili stovky amerických a európskych  „nepriateľov ľudu" v zajateckom tábore v jednej z čínskych provincií. Mesiace museli  prežívať strach, frustráciu v...

4. Truhla zmluvy (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: Truhla zmluvy je ťažiskom dohovoru medzi nebom a zemou, medzi vyvoleným Božím ľudom a nebom. Kto z tých, ktorí žijú na zemi, je súčasťou tejto zmluvy? Existuje sloboda v...

Veľký je Hospodin

interpret: Sergej Čibisov Preložené a natitulkované so súhlasom interpreta. Ďalšie kresťanské piesne nájdete v kategórii Piesne.

15. časť: Vzorec šťastia

... V roku 1943 japonské okupačné sily umiestnili stovky amerických a európskych  „nepriateľov ľudu" v zajateckom tábore v jednej z čínskych provincií. Mesiace museli  prežívať strach, frustráciu v stiesnených podmienkach. Medzi uväznenými sa začali  objavovať sváry a...

preèítajte si viac

4. Truhla zmluvy (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: Truhla zmluvy je ťažiskom dohovoru medzi nebom a zemou, medzi vyvoleným Božím ľudom a nebom. Kto z tých, ktorí žijú na zemi, je súčasťou tejto zmluvy? Existuje sloboda v prikázaniach, ktoré sú základom zmluvy? Existuje sloboda vo vzťahu s...

preèítajte si viac

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Grid Layout