Natália Balakina: Vo vanutí tichého vetra

​​Cyklus Tvárou v tvár je program, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu. V dnešnej časti Natália Balakina odpovedá na tieto otázky: V akej rodine ste vyrastali? Aké boli vaše prvé krôčiky na ceste k Bohu? V...

Tatiana Derjugina: Boh počuje

​​Cyklus Tvárou v tvár je program, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu. V dnešnej časti Tatiana Derjugina odpovedá na tieto otázky: Čo vás priviedlo k Bohu? Ako ste sa rozhodli vyskúšať Boha? Kedy a akým...

Jurij Potapov: Pokánie vo väzení

​​Cyklus Tvárou v tvár je cyklus, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu. V dnešnej časti Jurij Potapov odpovedá na tieto otázky: Ako vo vašom srdci dozrelo rozhodnutie slúžiť väzňom? Akým spôsobom sa vo vás...

Marína Potapova: Keď sa Boží ľud modlí

Cyklus Tvárou v tvár je cyklus, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu. V dnešnej časti Marína Potapova odpovedá na tieto otázky: Prečo sa máme modliť? Ako cítiš, že Boh odpovedá na modlitebné prosby? Čo je...

Archív