Marína Potapova: Keď sa Boží ľud modlí

apr 1, 2014 | Tvárou v tvár

Cyklus Tvárou v tvár je cyklus, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu.

V dnešnej časti Marína Potapova odpovedá na tieto otázky: Prečo sa máme modliť? Ako cítiš, že Boh odpovedá na modlitebné prosby? Čo je viera? Čo robiť, keď sa modlíme a necítime, že Boh je vedľa vás? Ako vyzerá tvorivý prístup k modlitbe? Ako sa zachovať, keď Boh neodpovedá na modlitby? Aké fakty môžeš uviesť na potvrdenie toho, že Boh odpovedá na každodenné modlitby? Ako často sa treba modliť? Čo znamená modlitba pre Boha?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív