Natália Balakina: Vo vanutí tichého vetra

​​Cyklus Tvárou v tvár je program, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu.

V dnešnej časti Natália Balakina odpovedá na tieto otázky: V akej rodine ste vyrastali? Aké boli vaše prvé krôčiky na ceste k Bohu? V ktorých situáciách vám Boh pomohol a vy ste videli, že On počuje? Ako Boh konal v situácii drogovej závislosti syna? V čom ste videli Božiu pomoc, keď sa váš syn dostal do väzenia? Ako vyzerá váš život a život vášho syna dnes?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Duchovno-vzdelávacia oblasť » Tvárou v tvár » Natália Balakina: Vo vanutí tichého vetra