V ktorých prípadoch je možné sa znovu oženiť alebo vydať?

apr 12, 2016 | Domov, rodina a manželstvo

 

Otázka: „Povedzte, v ktorých prípadoch je možné sa znovu oženiť alebo vydať? Čo  hovorí Biblia?

(Pýta sa: Sergej, dňa 13.11.2015)
Odpovedá: Oleg Zamigajlo

 

 

 

Dobrý deň Sergej,

sú to tieto prípady:

1. v prípade smrti jedného z manželov:

„Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž; ale keď jej muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, len nech je to v Pánovi.“ (1. list Korintským 7,39)

2.  v prípade, keď nastal rozvod z dôvodu manželskej nevery (cudzoložstva):

„A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.“ (Matúš 19,9)

„No hovorím vám: kto sa rozvedie so svojou ženou – okrem smilstva – a ožení sa s inou, ten cudzoloží; a kto sa ožení s rozvedenou, cudzoloží.“ (Matúš 19,9, preklad z ruskej Biblie)

3. v prípade, keď je jeden z manželov neveriaci (myslí sa skutočný ateista, agnostik, satanista, … t.j. každý nekresťan z presvedčenia) a nástojí, vyžaduje si od veriaceho rozvod, osobitne, keď pritom ešte i hrozí spôsobenie ujmy na zdraví a živote:

„Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju.“ (1. list Korintským 7,15)

Pritom sa veriaci/a manžel/ka má snažiť udržať manželstvo všetkými silami a prostriedkami, zmieriť sa s neveriacim manželom, prizvať do tohto procesu kazateľa a len vtedy, keď už boli vyčerpané všetky možnosti (a po všetkých konzultáciách s kazateľom), až nakoniec treba pristúpiť ku krajnému riešeniu – rozvodu.

 

S úctou,
Oleg

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív