Tetovanie považujem za krásne. No vždy som si myslela, že je to hriech. Je to tak?

dec 20, 2015 | Morálka výberu, etika

Otázka: „Dobrý deň! Tetovanie považujem za krásne. Snažím sa nielen o duševnú krásu, ale aj o vonkajšiu. Pre mňa je veľmi dôležité, ako vyzerám. Niekedy tak túžim ísť do salónu a dať si urobiť tetovanie … Bez žiadneho fanatizmu, jednoducho pre krásu. No vždy som si myslela, že je to hriech. Je to tak?“

(Pýta sa: Veronika, dňa 4.9.2015)
Odpovedá: Viktor Belousov

 

Dobrý deň Veronika,

tu sú citáty z Biblie:

„Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.“ (3. kniha Mojžišova 19,28)

„Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny nad svojimi očami.“ (5. kniha Mojžišova 14,1)

Bolo to vždy niečo viac, ako len umenie „pre krásu“. Je to symbolizmus, ktorý má pohanské korene. Ešte aj dnes táto kultúra existuje – v prostredí väzňov (alebo bývalých väzňov) má každé tetovanie svoj zmysel a nesmie sa tetovať všetko, čo si kto zmyslí. Analogicky to isté platí v prostredí zlodejov a medzi ženami ľahkých mravov (no tam nie tak prísne). Čo je problém s tetovaním (nehovoriac o zdravotných rizikách) je, že je zložité ho odstrániť. A trochu divne vyzerajú babičky s tetovaním (ako príklad a vzor zdravého rozumu pre vnukov), a takými babičkami sa stanú dnešné dievčatá …

Psychologička Taisija Trika píše toto:

„V minulých rokoch sa tí, ktorí sa dali tetovať, považovali za outsiderov, predstaviteľov určitej subkultúry. V súčasnosti individualistická hyperkultúra spolu s konzumnou kultúrou formujú v mládeži túžbu neustálej personalizácie, životný štýl na spôsob „som osobitý“. Žiaľ, v našich dňoch prevažná časť výchovných modelov sú narcistické modely, ktoré odďaľujú dospievajúcich od správneho fyzického, psychického a sociálneho rozvoja.

Jedinečným na každom človeku nie je len jeho vonkajší vzhľad, ale aj jeho vnútorný svet. Sme neopakovateľní, pretože každý z nás osobitne cíti, myslí a prežíva. Je veľmi naivné si myslieť, že tým, že si „znetvoríme“, „zmeníme“ svoje telo, môžeme niečo zásadne zmeniť v sebe samých. Ak ste nespokojní sami so sebou, nestačí zaoberať sa len svojou vonkajšou telesnou schránkou. Skutočná zmena nastane vtedy, keď je človek zameraný na zvýšenie svojho sebavedomia, na sebazdokonaľovanie sa, keď sa človek snaží harmonicky spájať svoje vnútorné možnosti s tými úlohami, ktoré má naplniť.

Samozrejme, môžeme sa obmedziť na jednoduché vyjadrenia typu: „veď je to len móda“, „hrôza“, no nemáme právo takto postupovať. Treba vysvetliť skrytú príčinu podobných počinov. Mnohí mladí ľudia neostanú pri jednom tetovaní alebo piercingu, takže potom to možnože nebude len výstrelok. Tu treba hovoriť o sebapoškodzujúcom správaní, o autoagresií. Za podobným správaním môžu stáť drámy, toto správanie môže byť disfunkčnou odpoveďou nato, čo prebieha v živote mladého človeka.“

Vo všeobecnosti sú kritériá takéto:

„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.“ (1. list Korintským 6,19-20)

„Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, 33 ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.“ (1. list Korintským 10,31-33)

Preto sa kresťanom neodporúča dať si robiť rôzne tetovania a piercingy. Keď sa chcete skrášliť, existuje kopec iných možností. A najhlavnejšie je: byť zaujímavou ako osobnosť – nielen zvonku, ale i z vnútra.

 

S prianím Božieho požehnania,

Viktor

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív