Silná žena

aug 16, 2013 | Čas myšlienok

Moderátorka: Všeobecne je uznávané, že ženské pohlavie je slabé pohlavie, ale všetci pod tým rozumejú niečo iné – jedni si myslia, že ženy sú slabé fyzicky, iní si myslia , že emocionálne alebo intelektuálne . Ale aká je v skutočnosti „silná žena“? Kto je to? V čom je tá sila? A v čom je jej podstata? 

Lia, prosím vás, čo si myslíte, akých žien je dnes viac: silných alebo slabých? 

Lia: Ľutujem, ale nemám k dispozícii nejakú konkrétnu štatistiku. Viem však, že žena má v sebe zdroj sily, má schopnosť byť silná, najmä v kritických situáciách, ktoré sa týkajú ochrany jej detí, jej rodiny a jej hodnôt. Vtedy žena môže mať takú silu, ktorú nemôžu mať ani muži. Táto sila je do nej vložená Bohom. Ale vy ste teraz pýtate nie na kritické situácie, ale na obyčajný každodenný život modernej ženy. Tu vidím len určité snahy žien o to, aby boli silné. Takéto snahy sú dnes všade veľmi viditeľné.

Moderátorka: Je to dobré alebo je to zlé, čo si myslíte? 

Lia: Myslím si, že ženy nechápu, v čom je vlastne ich skutočná sila a preto si vyberajú chybnú cestu a idú po nej. V tom je celý problém. Teda, keď žena chápe, v čom je jej sila a ide správnym smerom, v takom prípade by som veľmi chcela, aby všetky ženy boli silné. A takto by to aj malo byť. Keď si spomenieme na porekadlo: „Sila múdrej ženy je v jej slabosti“, tak si myslím, že máme nad čím rozmýšľať. 🙂 

Moderátorka: V čom je podľa Vás slabosť ženy a v čom je jej sila? 

Lia: Sila ženy je v jej slabosti a v tejto súvislosti treba vedieť a treba si pamätať, že žena bola už stvorená inak ako muž a preto by sa mala rozvíjať ako žena. Keď sa žena rozvíja ako žena, tak sa stáva stále silnejšia ako žena, ešte viac neodolateľnejšia ako žena, viac múdrejšia ako žena – opakujem ešte raz – ako žena! Keďže žena zabúda práve na túto podmienku „ako žena“, tak sa my ženy jednoducho začíname podobať mužom. Sme silné ako muži, sme kompetentné ako muži, sme múdre ako muži. Ale práve toto „ako muži“ nás nerobí mužmi, ale druhotriednymi ženami. Práve takéto ženy, ktoré sa podobajú mužom – prepáčte mi za tieto slová – sa nikam nehodia, nikam nepatria.

Moderátorka: Vari je zlé byť moderná žena – vzdelaná, samo zabezpečená, sčítaná? 

Lia: Samozrejme, že je to super, ale len „ako žena“. Existujú vlastnosti, ktoré už od začiatku ničia ženskosť v žene. Nepomáhajú jej stať sa múdrejšou. Síce jej môžu pomôcť stať kompetentnou v nejakej konkrétnej oblasti, ale žene je potrebné vždy brať do úvahy tú cenu, ktorú bude musieť zaplatiť za túto kompetentnosť. Keď žena ašpiruje na mužské profesie, k mužskej úrovni zodpovednosti, k mužským druhom športu, mužskej práci, tak nato, aby to všetko dokázala urobiť, bude jej organizmus nútený vyrábať viac mužských hormónov, musí sa meniť jej spôsob uvažovania na mužský a pritom ona platí cenu svojou ženskosťou. Ona to možno hneď nechápe a neuvedomuje si to, ale prejde určitý čas a ona za svoju vysokú pozíciu – napríklad v práci alebo v oblasti, kde bude lepšia ako muži, – vždy zaplatí svojim zdravím a vzťahmi.

Moderátorka: Lia, čo si myslíte, prečo sa ženy chcú vyrovnať mužom? Je to podľa vás vplyv okolitého sveta alebo je to pokus byť rovnoprávnymi s mužmi? Alebo je to vynútené východisko, lebo muži nie sú dostatočne mužní? 

Lia: Ako odpoveď môžem uviesť, že muži nie sú dosť mužní, pretože ženy nie sú dosť ženské t.j. nie sú dostatočne také, pre ktoré by muži mohli byť hrdinami, mohli by ich ochraňovať, teda byť pri nich mužmi. Pretože, keď žena povie svojmu mužovi: „Nedokážeš urobiť dokonca ani to, čo ja urobím ľavou zadnou!“, taká žena nie je naladená na správnu strunu muža, v ktorej by mu mohla pomôcť byť mužnejším. Ona len zabije v ňom aj tú poslednú túžbu niečo urobiť.

Sila ženy je v tom, aby ženským spôsobom pomohla pozdvihnúť svojho muža, aby mu pomohla pochopiť, že bez neho je pre ňu ťažké niečo urobiť, bez neho sa cíti zle, potrebuje jeho pomoc. Muži sú tak stvorení, že sa vyhýbajú akýmkoľvek problémom. Keď on nepocíti, že je momentálne veľmi potrebný, tak sa bude snažiť odísť od toho.

Žena, ktorá má dosť sily nato, aby mohla samu seba vychovávať, aby skrotila svoje prvé emócie a túžby, žena, ktorá rozmýšľa, ako to treba správne povedať svojmu mužovi, ako vplývať na neho tak, aby on rástol a rozvíjal sa ako muž, taká žena je naozaj silná – silná pomáhať mužovi.

Veď je to jej predurčenie, ona bola stvorená ako pomocníčka mužovi. Niekedy je však veľmi ťažké byť len pomocníčka! Je oveľa ľahšie toho svojho muža odstaviť nabok a postaviť sa na jeho miesto a urobiť si všetko sama. V tomto prípade nastáva takýto paradox: žena, ktorá sa stane lídrom vo svojej rodine, sa snaží zo všetkých síl, aby sa postavila na jeho miesto a keď to konečne dosiahne a zasadne na jeho „trón“ a začína riadiť všetko v rodine, prichádza nato, že je sama, osamotená a jej muž, ktorý jej sa podriadil, je už pre ňu nepotrebný. Muž tiež chápe, že je „nanič“ a ich vzťah sa už nemôže vyvíjať normálne.

A moja rada mužom: „Muži, nevzdávajte sa, neodovzdávajte svoje právo byť hlavou rodiny žene, ak milujete svoju manželku a chcete, aby vás aj naďalej milovala, lebo žena nemôže milovať muža, ktorý sa jej podriadil, jednoducho je tak stvorená, nedokáže to.“
Chcem povedať, že pre ženu je ľahšie odhodiť muža, opovrhovať ním, ako si sadnúť a porozmýšľať, čo povedať a ako povedať.

ModerátorkaLia, vy sama sa považujete za slabú alebo silnú ženu? 
Lia: Dúfam, že som silná vo svojej slabosti. 🙂 Môj muž si o mne myslí, že som slabá žena a ja som rada, že je to tak. 🙂

Moderátorka: Áno, ale ja o vás viem, Lia, že ste nemali ľahký život. Asi sotva by to slabý človek dokázal zvládnuť a preto môžem s vami polemizovať na túto tému. 

Lia: Dobre, môžem povedať, že ja viem, kde sa nachádza tá sila, ktorú používam v momente potreby, v situáciách, v ktorých som sa ocitla. Musím povedať, že naozaj nie som silná žena a boli také situácie, keď som bola celkom na dne, úplne sklamaná zo života, ponížená, opovrhovaná dokonca sama sebou, nielen ľuďmi. Nie som najmúdrejšia, aby som vedela presne všetko vyriešiť a nájsť východisko z tej alebo onej situácie. Musím sa poďakovať svojim rodičom zato, že mi povedali, kde sa nachádza tá sila, o ktorej hovoríme.

Táto sila je u Boha! Prichádzaš k sile, ktorá je miliardy krát väčšia ako ľudská sila a ktorá je dostupná človeku. V Biblií je napísané, že práve táto sila je dostupná slabému človeku, práve takému človeku je dostupná Božia sila, pretože on už zanechal všetky páky riadenia, on sa úplne odovzdal Bohu a povedal: „Bože, ja nič nedokážem, nič nezmôžem, neviem, ako to urobiť, nemám ani síl, ani možnosti, Bože prosím, pomôž! Zober túto situáciu do svojich rúk, urob niečo, Ty ma veď tam, kde ma Ty chceš viesť.“

Je to veľmi pozoruhodný pocit, keď sa ty ako človek stávaš slabý pred Bohom, stávaš sa človekom, ktorý potrebuje Boha, je to iné ako pred ľuďmi. Tento stav otvára zdroje Božej sily, Božej príležitosti pomôcť a situácie sa tak otáčajú, takým spôsobom, na ktorý by človek ani nepomyslel a riešia sa s takou silou a globálnymi dôsledkami, že človek sa len nato pozerá s otvorenými ústami, lebo chápe, že on nič preto neurobil. To je Božia sila, ale ľudia povedia, aká/ý som ja silná/ý! Môžem tu povedať, že to je len Božia sila, nie žiadneho človeka. Keď sa ohliadnem do minulosti svojho života, tak môžem povedať, že je to výlučne Božia sila, čo urobila v mojom živote také zmeny. Ja nie som silná žena, ale viem, kde tú silu možno získať! Sila je u Boha! Nesnažím sa všetko riešiť sama, dovoľujem Bohu, aby riadil môj život. Toto nie je jednoduché, nato treba mať silu, aby si človek dokázal priznať svoju slabosť.

Moderátorka: Lia, ďakujem vám za zaujímavý rozhovor. 
Muži a ženy sú stvorení ako rovnocenné bytosti, ale majú rôzne role. Milé ženy, čo keby sme skúsili prijať rolu slabej ženy a vtedy by sme sa stali silnými ženami?
Lúčime sa s vami a prajem vám všetko dobré, dovidenia! 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív