S mužom sa často hádame kvôli peniazom, čo mám robiť?

nov 4, 2014 | Domov, rodina a manželstvo

Otázka: „Dobrý deň! S mužom sa často hádame kvôli peniazom, čo mám robiť?

(Pýta sa: Júlia, dňa 19.9.2014)
Odpovedá: Viktor Belousov

 

Dobrý deň Júlia!

 

Hádky v rodine najčastejšie vznikajú kvôli rozličnému chápaniu jednej a tej istej otázky. Môže sa stať, že peňazí je v rodine málo, no manželia nájdu spoločný jazyk v oblasti financií, a stáva sa aj to, že peňazí je dostatok, no sú kvôli nim neustále nezhody.

Kľúčovým momentom je dospieť k nejakému spoločnému chápaniu. Nie je až také dôležité, aké chápanie to bude, dôležité je, aby bolo spoločné.

 

Existuje niekoľko princípov, ktoré môžu pomôcť:

1. Dohodnúť sa na množstve peňazí a na nasmerovaní spoločného rodinného rozpočtu (v oblastiach, kde sa rozhodujú spoločne). V niektorých rodinách sa všetky peniaze ukladajú „na jednu kopu“, v niektorých sa časť peňazí vkladá do spoločného rozpočtu a časť je na individuálne použitie a v niektorých rodinách si každý míňa svoje financie. Úspešné fungovanie je možné vo všetkých variantoch. Dôležité je, aby to bolo prijateľné pre obidve strany. Takže, treba si vyjasniť a dohodnúť sa: v ktorých otázkach bude potrebný obojstranný súhlas a vaša spoločná dohoda a o čom sa nemusíte a nepotrebujete rozhodovať spoločne.

2. Dohodnúť sa, kto má posledné slovo pri spoločnom posudzovaní. To neznamená, že vo  všetkých otázkach má posledné slovo iba muž alebo iba žena. No každý z nich má svoju „špecializáciu“. Napríklad, keď je muž stavbár, tak bude správne, ak pri oprave domu alebo bytu bude mať posledné slovo on, veď je v tomto viac kompetentný. Ak sa otázka týka liečby chorôb alebo detí, častejšie je viac kompetentná žena, preto ona prijíma posledné rozhodnutie. Pri takom prístupe sa druhá strana neurazí, neodignoruje, ale príjme rozhodnutie „zodpovednej osoby“.

3. Vyjasniť si mieru zodpovednosti. Napríklad, nemá to byť tak, že muž sa rozhodne kúpiť niečo drahé (a žena bola proti), potom kvôli nesprávnemu vypočítaniu peňazí nestačia peniaze na jedlo a muž navrhne žene, aby si ešte niekde „privyrobila“. Každý si nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Keď niektorý z nich chce mať výdavky navyše, tak ten istý človek musí premýšľať, ako zabezpečiť prostriedky na tieto výdavky. Úplne iný príklad je, ak je v rodine málo peňazí, žena pracuje a muž nechce pracovať, vtedy hlavné finančné rozhodnutia robí žena (pretože ona zabezpečuje aj to málo peňazí, ktoré majú). Toto je trochu hrubý príklad, no princíp, podľa ktorého funguje, je nasledovný: Ten, kto sa viac rozhoduje, ten nesie väčšiu zodpovednosť. Menej zodpovednosti znamená menej rozhodovania sa. Treba brať do úvahy „špecializáciu“, pričom sa nevychádza z toho, načo máme „pečiatku“, ale z reálnej situácie. Napríklad, stáva sa, že vo financiách a v pracovných otázkach sa lepšie vyzná žena, preto pre muža nemá zmysel neustále hrať prvé husle. Kto je v čom lepší, sa určuje podľa výsledkov, a nie podľa slov.

Pritom je potrebné prejavovať lásku a úctu. Ak rozhodnutie prijal muž, znamená to, že žena má pokojne a s úctou prijať rozhodnutie muža (aj keby bolo chybné) a dovoliť mužovi túto chybu napraviť (bez hystérie v zmysle: „veď som ti hovorila …“). Po niekoľkých chybných rozhodnutiach treba predložiť návrh: „keď spolu dvaja „rozmotáme“ výsledky tvojich rozhodnutí, poďme sa dohodnúť, že sa budeme rozhodovať spoločne (alebo poďme prijať môj variant)“. V takých situáciách treba oddeľovať správne riešenie od túžby potešiť svoje ego. Správne riešenie nemusí byť vždy totožné s vašim riešením.

4. Láska a úcta sú veľmi potrebné aj v oblasti riešenia rodinných finančných otázok. Aby ste sa dohodli, niekto z vás musí byť pokornejší/ia, trpezlivejší/ia, múdrejší/ia. Nie všetky otázky sa dajú vyriešiť na prvý krát. Záleží, aká je momentálna nálada, momentálna situácia, zdravotný stav atď. Dôležité je pochopiť svoje priority. Nielen chcieť, aby všetko bolo „po mojom“, ale určiť si, čo je pre mňa skutočne dôležité a bez čoho nemôžem žiť a na čom sa môžeme dohodnúť. A čo je naozaj dôležité, vybrať si z toho obrovského zoznamu, čo ja prvotne považujem za „skutočne dôležité“. Egoizmus (sebectvo) a pýcha musia byť nahradené láskou a úctou – rozhodovať sa treba pre blaho všetkých a nielen pre svoje ego.

No a realita je takáto: konflikty budú (aj keď sa zdá, že všetky otázky boli už dohodnuté a vyriešené). Treba sa učiť prechádzať cez  konflikty do stavu hľadania riešení a dohodovať sa navzájom.

 

S prianím Božích požehnaní,
Viktor

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív