Prečo je predmanželský sex taký populárny v spoločnosti?

sep 2, 2012 | Otázky z fóra, Sex, erotika a intímne

Prečo je predmanželský sex taký populárny v spoločnosti? Prečo sa muži nechcú ženiť alebo manželstvo považujú za klietku a ženu za žalárnika? A aké dievčatá sú najatraktívnejšie pre mužov?

(Pýta sa: Anastasia 30.4.2010)
Odpovedá: Maxim Balaklitsky

 

Anastasia!

 

Pretože spoločnosť odzrkadľuje všetky aspekty ľudskej podstaty. A pretože človek je hriešny, potom ani spoločnosť nemôže byť spravodlivá. Ako výsledok vidíme degradáciu a to predovšetkým morálnu degradáciu.

 

Predmanželský sex uspokojuje inštinkt, pričom neukladá človeku povinnosti. Čo by mohlo byť lepšie? Za akékoľvek potešenie treba platiť, ale tu je ilúzia, že sex je zadarmo. Použil a zahodil. Raj pre egoistu. Preto mnoho mužov v našej spoločnosti nikdy nedosiahne dospelosť.

 

Až do svojej smrti to budú ľudia s myslením dospievajúceho tínedžera: „Chcem, aby som mal všetko a aby som za to všetko nemusel – platiť!“ Oni pohŕdajú zákonmi, cudzím územím a majetkom, žijú krátkodobými záujmami a pocitmi, milujú porušovanie pravidiel a sami seba potvrdzujú skrze zlo.

 

Pozrite sa, aký je to šport: cudziu ženu dostať do postele. To je trieda! Špeciálne oblečenie, ako v športe, nato nepotrebujete. Riziko zranenia je nízke. Nebezpečenstvo žiadne. Aspoň, kondóm vytvára ilúziu bezpečnosti. A keď bude v „tom“, môžete zmiznúť. Alebo poviete, že už nemilujete. Alebo sa dá trvať na potrate. Skrátka – všeobecne platí, že tu to nie je tak, ako v športe: chrbtica nie je zlomená, ani ako u „Formule 1″: nezhoríte … Krása!

 

Adrenalín šteklí nervy, cítiš sa krásny, mužný, sexy … Aj keď aj v takýchto situáciách väčšina mužov potrebujú stimulátory – ako viete, veľký počet známostí vzniká kde – pri tanci, s opitou hlavou. A už ste ako na autopilote: „more po koleno“ a „hory po rameno“. Všetky ženy sú krásne a ty si – Superman … Ďalej funguje fyziológia. Netreba veľa rozmýšľať. Hlavná vec ráno je: zorientovať sa, kde si, pozbierať si veci a utiecť bez následkov. Tak čo, predstavili ste si to?

 

A čo rodina? Hrôôôôzzzzaaaaa!!!!

 

Plienky, malý plat, plač, svokra, umývanie riadu, škandály, na futbal nepôjdeš, opravy, priateľov nevolaj, na milenku zabudni, žiadne potešenie, nezabudni vyniesť smeti, manželka priberá, porodila, nuda, dlžoby, choroby, staroba, smrť, rodičko, sople, tabletky, otec daj peniaze!

 

A tak ďalej a tak …

 

Z blata do kaluže. Z absolútnej nezodpovednosti – do  maximálnej zodpovednosti, ktorá má chrániť lásku. Ale naše sebecké JA miluje len seba a ako povedal hrdina filmu „Dejavu“: „v živote si vážim si len tri veci: jazz, box a sex. Opäť platí, že je prirodzené, že taký egoista s „mimoriadnou ľahkosťou v mozgu“, podľa slov Chlestakova, si nepriznáva svoju vinu v tejto alebo akejkoľvek inej situácií.

 

Kto je na vine? Najbližší obetný baránok je manželka – žalárnik a „hlavný nepriateľ jeho šťastia.“ Ona tvrdí, že má právo na jeho život a zdroje! To je aj strašné povedať: s ňou sa treba deliť o zarobené peniaze! To je ale blud!

 

******

 

Rôznym mužom sa páčia rôzne dievčatá. Všetkým sa páčia pekné. Väčšine sa páčia bohaté. O niečo menej sa páčia inteligentné.

 

A Božie kritériá cnostnej ženy sú tieto – Príslovia 31,10-31:

„Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad perly. 11 Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. 12 Robí mu dobre, a nie zle, po všetky dni svojho života. 13 Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje usilovnými rukami. 14 Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. 15 Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti, aj svojim služobníčkam, čo im patrí. 16 Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. 17 Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. 18 Presviedča sa, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. 19 Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. 20 Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. 21 Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. 22 Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. 24 Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva. 25 Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. 26 S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. 27 Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. 28 Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli: 29 Mnohé ženy sa ukázali statočné, ale ty si ich všetky predstihla. 30 Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. 31 Dožičte jej z ovocia rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach!“

 

Takže, Bohu sa páči žena, ktorá robí dobre, je hodná dôvery, láskavá, starostlivá, pracovitá, vstáva skoro ráno, plánuje, je zdravá, aktívna, študuje, zaoberá sa filantropiou, podnikaním, ktorá zvyšuje autoritu svojho manžela, je optimistická, múdra, samostatná, bohabojná.

 

Ako vidíte, súbor vlastností: win-win situácia (výhra – výhra situácia – pozn. prekladateľa).

 

Ale tu vyvstáva otázka: Treba sa vydávať za egoistu, keď chceš byť milá Bohu?

Boh odpovedá na otázku jasne: On chce, aby sa dievčiny milujúce Boha vydávali len za veriacich partnerov, ktorí prejavujú vernosť, spoľahlivosť a zodpovednosť, ktorá sa prejavuje skutkami a nie iba slovami.

 

S pozdravom,
Maxim

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív