Prečo Boh stvoril Evu z Adamovho rebra? Prečo to neurobil samostatne, ako to bolo pri stvorení zvierat?

sep 2, 2012 | Stvorenie

Prvá otázka: Odkiaľ sa v raji vzal spánok? Veľmi ma to zaujíma, veď v raji nebol spánok. Boha sa predsa smrť rovná spánku. Podľa toho mi vychádza, že Boh na nejaký čas usmrtil Adama? Ale vtedy zem bola ešte bez hriechu a smrti …

Druhá otázka: Načo bolo potrebné Evu vytvoriť práve z Adama? V skutočnosti si nemyslím, že Boh urobil zo slona slonicu, z leva levicu atď. Len človeka takýmto spôsobom. Prečo?

 

(Pýta sa: Paulína, 1.1.2011)
Odpovedá: Alexander Dulger

 

Pokoj vám Paulína!

 

A prečo tak kategoricky tvrdíte, že v raji nebol spánok? V Biblií o tom nič nie je napísané.

Aj keby tam spánok nebol, Boh by urobil v prípade Adama výnimku. O skutočnosti, že Adam spal a nebol mŕtvy, hovoria slová: „tvrdý spánok“.

„Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom.“ (1. kniha Mojžišova 2,21)

Smrť nemôže byť viac alebo menej tvrdá. Smrť je v každom prípade smrť. A okrem toho je jasne napísané – „spánok“, takže nebudeme fantazírovať.

 

Verím, že Boh stvoril Evu z Adamovho rebra a nie oddelene z „prachu zeme“ z dvoch dôvodov:

 1. Poskytnúť človeku jedinečnú a silnú jednotu v manželstve, ktorá nie je dostupná pre zvieratá. Adam miloval Evu osobitným spôsobom, pretože cítil, že ona je časť z neho, a nielen ďalší „produkt“ stvorenia.

Eva bola stvorená z Adamovho rebra. To znamená, že ona nebude vládnuť nad ním, ale ani nebude ním ponižovaná. Ako jemu rovnocenná bytosť má plné právo na jeho lásku. Ako časť z neho, kosť z jeho kosti a telo z jeho tela, bola jeho druhým „ja“.

To hovorilo o tom, aký blízky a láskyplný vzťah by mal byť medzi nimi. „Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje …“ (List Efezským 5,29) „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1.kniha Mojžišova 2,24)

2. Tento akt stvorenia je dôsledkom zámeru Božej vôle stvoriť človeka podľa Božej podoby a obrazu (1.kniha Mojžišova 1,26). Hoci boli Adam a Eva samostatné a nezávislé osobnosti, predsa však mali spoločnú fyzickú jednotu, jednotnú podstatu, doslovne „jedno telo“ (1.kniha Mojžišova 2,24).

V tomto ide o podobnosť s Bohom – niekoľko unikátnych, nezávislých Božských Osobností, ktoré majú jednu spoločnú Božiu podstatu. Čistá a svätá láska v rodine má prototyp vo veľkej a večnej láske medzi troma Božskými Osobnosťami: Otcom, Synom a Duchom Svätým.

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív