Potrebuje šťastný človek Boha?

sep 2, 2012 | Rôzne

 

Otázka: Čo si myslíte, čo je to šťastie?
Odpovedá: Eugen Zajcev, doktor teológie

 

 

 

Zvyčajne pod slovom šťastie ľudia myslia maximálne uspokojenie, ak je človek finančne zabezpečený, má prácu,  je zdravý, má príbuzných a rodinu, priateľov atď. Ale takéto „šťastie“ má jeden veľký nedostatok – môže byt pominuteľné. Môže veľmi rýchlo skončiť.

 

Poďme sa pozrieť na život biblického patriarchu Jóba. Jób bol veľmi dobre zabezpečený človek. Z ľudského hľadiska bol Jób šťastný. Ale toto šťastie bolo len prechodné.

 

Toto o ňom čítame: „Hrôzy sa obrátili proti mne, sťa vietor zaháňajú moju dôstojnosť; moja spása zmizla ako oblak.“ (Kniha Jób 30,15).

 

Jób stratil všetko: bohatstvo, deti, zdravie.

 

Ani najbližší človek – manželka, ani tá ho nepodporila. Aké bolesti a utrpenia prežil tento muž! Koľko sa v ňom asi nahromadilo krivdy a nepochopenia! Ale Jób vyslovil svoju slávnu vetu: „Boh dal, Boh vzal.“ Jeho dôvera v Boha nie je otrasená. Potrebuje Boha šťastný človek? Rozhodne áno, pretože šťastie, ktoré  máme na mysli, nemôže trvať večne. Dnes ho mám a zajtra už nie. Mohli by sme si pomyslieť, keď príde nešťastie, tak potom pôjdem k Bohu a poprosím u Neho o šťastie.

 

Tento prístup odráža nezdravý stav mysle, odráža spôsob myslenia spotrebiteľov. Ďakujte Bohu teraz.  Ďakujte za vaše dnešné šťastie.

 

Človek, samozrejme, môže povedať, že vtedy, keď niečo stratím, potom sa obrátim k Bohu, ale taký prístup k Bohu popisuje človeka nie práve z najlepšej stránky. Takýto prístup hovorí o nezdravom stave mysle, odráža spotrebiteľsky prístup, že od Boha stále niečo čakáme.

 

Treba nad tým porozmýšľať, neuráža Boha takýto môj postoj?

 

Stojí za to ďakovať Bohu zato, čo máme, za naše šťastie a nemali by sme znižovať chápanie šťastia na materiálny blahobyt, dobrú rodinu, priateľov, dobré deti. Zaujímavé je, že biblické chápanie pojmu šťastia je oveľa hlbšie.

 

Šťastie v Biblií = poznanie Boha.  

Tu sú niektoré texty:

„Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!“  (Žalm 34,9).

„Ale moja duša jasať bude v Hospodinovi, radovať sa nad Jeho pomocou.“ (Žalm 35,9).

„Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!“ (Žalm 32,2).

„Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť“ (Príslovia 3,13).

 

Blahoslavený znamená šťastný. (poznámka prekladateľa)

 

To sú Božie kritéria šťastia. Sú trvalé. Ak budeme stavať šťastie na týchto kritériách, nebudeme zničení akoukoľvek katastrofou, naše šťastie bude stabilné. Všetko ostatné  bude dopĺňať naše šťastie s Bohom. Kto chce mať šťastný život, nesmie zabúdať, že najdôležitejšie je mať správne postavené priority. Ak chceme získať ozajstné šťastie – trvalé, je potrebné na prvé miesto dať  vzťah s Bohom.

 

Boh chce, aby človek bol aj  materiálne zabezpečený, aby mal rodinu a dobrú prácu, ale On hovorí: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetky tieto veci vám budú pridané“ (Matúš 6,33).

 

Viete, prečo tak často trpíme? Hľadáme šťastie v opačnom poradí! Človek, ktorý napríklad stratí finančné požehnanie, tak to prežíva, vidí to ako tragédiu, chápe to ako koniec života. Boh nechce, aby sme trpeli. A preto nás pozýva k prehodnoteniu nášho chápania šťastia.  Ak staviame život na Božom základe, nezostaneme naprázdno. Príkladom je Jób, u ktorého bol Boh na prvom mieste  a po strašnom utrpení sa k nemu všetko vrátilo. Musíme si pamätať, že ak je naša dôvera v Boha pevná, potom naše šťastie nebude závisieť na okolnostiach života, na tom, čo z toho máme – na kariére, na priateľoch.

 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Matúš 5,3-10).

 

Potrebujú šťastné deti rodičov? Rozhodne áno! Potrebuje šťastný človek Boha? Samozrejme! Tak isto, ako aj nešťastný. Avšak, ak má človek dôveru, aj keď nemá nič iné – je to šťastný človek.

 

 

 

 

 

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

Archív