PF 2020 prianie. Božie zasľúbenia.

jan 2, 2020 | Na povzbudenie, Vzťahy a výchova

PF 2020 prianie. Božie zasľúbenia.

Prajeme vám, nech sa trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota a láska stanú časťou celého vášho života, a vtedy bude prinášať dobré ovocie všetko to, čo je pravdivé, čisté a láskavé.

S láskou,
tím Krok do neba

Pamätajte: Ak ste sa odovzdali Kristovi, tak všetko v dome Nebeského Otca patrí vám. Ako v tomto svete, tak aj v budúcom sú všetky Božie poklady venované vám. Služba anjelov, dar Ducha Svätého, úsilie Jeho služobníkov – všetko sa deje kvôli vám a pre vás. K vašej dispozícii je všetko, čo napomáha vášmu blahu v tomto svete. Ak “ste Kristovi”, všetko patrí vám.

www.krokdoneba.com
e-mail: info@krokdoneba.com

Archív