Načo je vôbec show pod názvom ľudstvo? Veď Boh pozná koniec všetkého…

sep 2, 2012 | Stvorenie

Načo je vôbec celá táto show pod názvom ľudstvo? Veď Boh pozná koniec všetkého… Boh vedel, že satan ho zradí! On vedel, že Adam a Eva zhrešia! On vie, čím a ako sa skončí existencia človeka! Možno, že je to pre Neho len film?

 

(Pýta sa: Anatolij, 12.12.2010)
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Pokoj a mier Vám, Anatolij!

 

Áno, Biblia nám hovorí, že Boh pozná budúcnosť. On pozná koniec od začiatku (Izaiáš 46,9-11). Takisto vedel, že keď dá svojmu stvorenstvu slobodu vôle a slobodu rozhodovania, tak príde čas, keď jedna zo stvorených bytostí zhreší (t.j. odmietne žiť podľa Jeho zákonov).

Ale problém nebol v tomto, ale v tom, ako vštepiť imunitu voči hriechu a pokušeniam všetkým ostatným stvoreným bytostiam. Aj tým, ktorí ešte nezhrešili, aj tým, ktorí budú stvorení v budúcnosti. Problém nie je len v tom, ako vykoreniť hriech, ale tiež v tom, aby sa pád do hriechu nezopakoval znovu a znovu.

Preto Boh ukazuje všetkým (aj nám, aj nepadlým bytostiam), tento dlhotrvajúci, nekončiaci film – horor, aby sme si naň pamätali na večné veky a aby už nik nepodľahol pokušeniu znova nepočúvnuť Boha a zhrešiť. Hriech má príliš vysokú cenu – život Božieho Syna a On vo svojej predvídavosti súhlasil, že zaplatí túto cenu ešte pred stvorením sveta.

 „Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 20 On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám…“ (1.list Petra 1,18-20)

Keď Kristus tvoril Adama z prachu zeme, (Ján 1,1-3) vedel, že sa pozerá do tváre svojho budúceho vraha!

Nie je toto dostatočný dôvod nato, aby sme obdivovali takúto nedosiahnuteľnú lásku Krista a zároveň, aby sme sa striasli, keď vidíme následky hriechu?

Áno, ten hrôzostrašný film na večné veky zoberie všetkým rozumným bytostiam chuť  hýčkať v sebe myšlienku stať sa podobní „bohom“ (1.kniha Mojžišova 3,5) a podobať sa Najvyššiemu (Izaiáš 14,14).

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív