Načo človek potrebuje Boha?

sep 2, 2012 | Spasenie

Neveriaci človek mi dal otázku: Načo je mi vlastne Boh, čo mi On dá, keď v budem v Neho veriť?

 

(Pýta sa: Valéria, dňa 14.1.2011),
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Pokoj vám, sestra Valéria!

 

Podobnú otázku kládol aj satan. Čítame to v knihe Jób: „Nato povedal Hospodin Satanovi: Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. 9 Satan odpovedal Hospodinovi: Či je Jób zadarmo bohabojný? 10 Neohradil si ho zo všetkých strán i s jeho domom i so všetkým, čo má? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho statok sa rozmnožil v krajine. 11 Ale len vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať“ (Jób 1,8-11)

Ďalej nasleduje zaujímavé pokračovanie:

„Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Ajhľa, v tvojich rukách je všetko, čo má, len na neho rukou nesiahaj! Nato Satan odišiel spred Hospodina.“ (Jób 1,12)

Nakoniec satan vzal Jóbovi všetky deti, celý majetok i jeho zdravie. Bohaté a vážené knieža Jób sa stal opovrhovaným vyhnancom spoločnosti. Čítame, že Jób o satanovi nič nevedel. Myslel si, že všetko toto s ním urobil Boh Stvoriteľ. Ako odpoveď na jeho vieru dal mu Boh opak: nedal, ale vzal. Takto rozmýšľal Jób. Avšak, Boh mu bol predsa na čosi potrebný. Jób sa nechystal odísť od Boha:

 „Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! 10 Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami.“ (Jób 2,9-10)

No načo Jób potreboval takého Boha?

Odpoveď na túto otázku je zaujímavá nielen pre neveriacich ľudí. Pre každého veriaceho človeka je veľmi dôležité nájsť pre seba odpoveď: „Načo je mi potrebný Boh?“

Ako aj pred tritisíc rokmi, satan aj dnes dáva túto otázku v súvislosti s každým človekom, ktorý sa nazýva veriacim. Aj dnes hovorí Bohu: „A či je Valéria zadarmo bohabojná? Neohradil si ju azda so všetkých strán, i s jej domom a so všetkým, čo má?“

V živote každého veriaceho človeka určite nastane okamih „X“, keď bude jeho vernosť Bohu preskúšaná. Ozajstná vernosť, a nie vernosť, ktorá sa zakladá na viere duchovných „bábätiek“, ktoré ešte len prišli k Bohu a ktoré uvažujú: „Ty mne – ja tebe“.

Preto si myslím, že pre každého veriaceho je veľmi dôležité sa dopredu zamyslieť: „Načo mi je v živote Boh?“, aby ho táto skúška viery nezastihla nepripraveného. Koniec koncov, nie u všetkých táto skúška prebieha takým spôsobom, ako to bolo u Jóba, ale skúška raz príde, nezávisle od toho, akou formou. Satan ešte pokúša všetkých, aby vyhoveli jeho nárokom.

Preto, je potrebné si položiť otázku: „Ako by som konal na mieste Jóba? Prečo vlastne mi je potrebný Boh?“

Keď nájdete odpoveď osobne pre seba, budete vedieť odpovedať vášmu neveriacemu známemu.

Ako malé „našepkanie“ si môžeme prečítať slová Jóba, no myslím si, že pravda nie je len v týchto slovách, je omnoho širšia:

 „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26 I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 27 ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom.“ (Jób 19,25-27)

 

S úctou,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív