Múdry muž

sep 17, 2012 | Čas myšlienok

Vitalij: Podľa slovníka označuje slovo „mudrc“ človeka, ktorý na základe vedomostí a skúseností dosiahol vyššie pravdy. A naozaj vidíme, že v mužskej múdrosti má prevahu rozum a racionalita. 

Jelena: Ktorého muža môžeme naozaj nazvať, že je múdry a v čom tkvie jeho spôsob správania a myslenia? Rozhodli sme sa, že tieto otázky položíme ľuďom na ulici.

Jelena: Počuli sme rôzne názory a spoločný názor je ten, že múdri muži predsa ešte existujú! Bude zaujímavé zistiť, aké sú vlastne kvality múdreho muža.

Vitalij: Každý muž vie vymenovať tie svoje kvality a pravdepodobne ich bude niekoľko variant. Ja dnes vymenujem len tri atribúty múdreho muža, ktoré sú zapísané v knihe Príslovia 14,16.  

Prvý: Múdry muž sa vyhýba nebezpečenstvu a nejde do rizika. Zaužívané je, že muž by mal byť smelý ako lev a neustále by mal vyhľadávať dobrodružstvá.

Jelena: V dnešnej spoločnosti je naozaj zaužívaný názor, že muž musí ísť tam, kde je nebezpečenstvo a musí vytvárať situácie, v ktorých musí dokazovať, že je mužom.

Vitalij: Keď si pozrieme štatistiku, tak vidíme, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat, ale okolo 18. roku, sa počet chlapcov a dievčat vyrovnáva. Hlavne kvôli „hrdinským“ činom chlapcov (v skutočnosti sú to hlúpe činy), keď napríklad skáču z mosta, z ktorého je zakázané skákať, skáču zo strechy, plávajú v nebezpečných riekach a pod. Chlapcom sa v takýchto situáciách zdá, že ukazujú svoju mužnosť, ale veľmi často v takýchto situáciách zomierajú a v princípe ani nebolo treba nikomu nič dokazovať. Takže, potom máme štatistiku, že na 10 dievčat pripadá 9 chlapcov. 

Jelena: A potom už prichádzajú „dospelácke“ hry: kto vypije viac alkoholu, kto sa pobije ako prvý a pod.

Vitalij: Už k 30. roku veku je viditeľné na mužoch, ako sú poznačení a ako trpia závislosťami. Je na nich viditeľný ich nesprávny spôsob života, ktorý si sami vybrali. Chcem teraz ešte raz prečítať s vami v Biblií tento verš v Prísloviach 14,16: „Múdry sa obáva a stráni zlého“. A nám sa zdá, že múdry muž vyhľadáva problémy a ničoho sa nebojí. Chlapci často pozerajú rôzne filmy, kde vidia, ako v nich muži ustavične vyhľadávajú rôzne nebezpečné dobrodružstvá. 

Jelena: Raz sa jedného vojnového veterána pýtali, či nemal strach vo vojne. Všetci očakávali, že povie „Nie“, že je skutočný muž. A on odpovedal: „Len hlúpi sa ničoho neboja!“ V skutočnosti musí u zdravého muža existovať zdravý strach, ktorý zároveň chápe, že to naozaj má hodnotu, napríklad, potreba ísť ochraňovať svoju vlasť: „Síce sa bojíš, ale aj tak pôjdeš, lebo chápeš, že je to veľký cieľ“.

Vitalij: Inými slovami: riziko musí byť vždy racionálne vysvetlené, muž riskuje, pretože má prečo riskovať. Musí chápať, či to má cenu. 

Jelena: Mal by takto uvažovať: „Nebudem zbytočne zvyšovať rýchlosť počas jazdy autom, lebo môžem havarovať, môžem sa stať invalidom“. Chápe, kde je tá hranica, za ktorú nepôjde.

Vitalij: Múdry muž predvída nešťastie a tomu sa vyhýba. Teda je schopný si „vyrátať“, čo sa môže stať na niekoľko krokov dopredu. Vie, že zvýšenie rýchlosti sa môže skončiť aj smrťou a myslím si, že smrť nie je ten najhorší variant, je oveľa horšie, keď sa stane invalidom a jeho rodina sa musí o neho starať po celý život a on sám sa nedokáže starať o ženu a deti. Preto je veľmi dôležité, aby muži pochopili, že je hlúposť podstupovať neprimerané riziko. Naozaj sa treba tomu vyhýbať, výnimkou je len to, keď je to naozaj potrebné, ako napríklad vojna, ohrozenie života niekoho. 

Jelena: Keď mu, napríklad, povie kamarát: „Poďme súťažiť, kto je rýchlejší, silnejší“ a pod., múdry muž odpovie, že to nepotrebuje. On nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Ale hlúpy muž začne súťažiť, aby niečo dokazoval.

Vitalij: Muži pod vplyvom emócií chcú veľmi často dokazovať, že oni sú „naj“, že sú „hrdinovia“, ale výsledkom je práve opak – trpia ich matky, manželky, rodiny. 

Druhý atribút, na ktorý by som chcel poukázať, je ovládanie svojich emócii. Už sme s vami čítali ten verš z Prísloví 14,16 a všimnite si druhú časť tohto textu: „Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný“. Teda inými slovami, hlúpy si myslí, že mu to vyjde, že si všetko vypočítal a všetko dobre dopadne. Avšak, v skutočnosti sa im málokedy všetko podarí. 


Jelena: Áno, je to naozaj tak, človek si myslí, že si všetko vyrátal, ale keď príde na lámanie chleba, napríklad, keď sa taký človek rozhodne otvoriť si firmu, ľudia mu hovoria, že toto tam treba alebo ono, ale on nato odpovedá: „Nie, to všetko mi netreba, aj tak všetko vyjde“. Tu vidíme správanie sa hlúpeho muža.

Vitalij: Áno, veď je tu napísané, že „zúri a cíti sa bezpečný“ (iný preklad: „zúri a je namyslený“). On nie je schopný si ani vypočuť toho druhého, ihneď je podráždený a rozčuľuje sa, reaguje emocionálne. 

Jelena: Nechápe, že ten, kto počúva, ten je múdry, lebo rada je ako bonus zadarmo, konzultácia zadarmo. Potom platí za vlastnú hlúposť svojimi chybami a trápením.

Vitalij: Ešte raz len zopakujem, že druhý atribút múdreho muža je ten, že vie kontrolovať svoje emócie, ale hlúpy naopak zúri a rozčuľuje sa. Pozrime sa, čo je napísané v Prísloví 29,11: „Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši.“ Hlúpy muž vylieva všetko, čo má na jazyku a všetky emócie, ktoré má, ihneď vypúšťa von. 

Jelena: Keď napríklad počujeme muža hovoriť neslušné slová, ktorými ukazuje svoju agresivitu, hneď vidno, že je to hlúpy človek. Jemu sa síce zdá, že sa pochlapil, že je hrdina, ale v skutočnosti je všetko naopak.

Vitalij: Áno, je to vidno najmä u chlapcov v puberte, chcú napodobňovať dospelých mužov a začínajú tiež používať vulgarizmy, začínajú pľuť na zem a si myslia, že vyzerajú dospelejšie.  V skutočnosti sa však podobajú hlúpym mužom, ktorí ešte stále nevyšli z pubertálneho veku. 

Tu čítame, že múdry muž vie zadržiavať hnev. Je veľmi dôležité, že muž sa musí naučiť zadržiavať svoje emócie. A netreba vždy ihneď reagovať na situáciu, aby mal čas nato, aby dokázal zhodnotiť situáciu, aby dokázal nepovadiť sa s niekým, lebo vyslovené slovo je ťažké vrátiť späť.

Jelena: Áno, stáva sa, že muž niekomu vynadá, buchne dverami, ujde a až potom mu dôjde, že to nemusel  ihneď takto riešiť. Takým svojím správaním ukázal, že je hlúpy. Napríklad, pokazil si vzťahy so svojim zamestnávateľom, taký človek ustavične chce všetko povedať.

Vitalij: Ustavične má problémy, problémy v práci, problémy s okolím a aj v rodine.

Jelena: Takí muži povedia: „Milujem pravdu, nechcem byť pokrytec, takže preto to hovorím všetko rovno do očí“. V skutočnosti je to hlúposť.

Vitalij: Hlúposť je, keď nevieš kontrolovať svoje emócie – teda povedať len to, čo bude v danej situácií múdre.

Jelena: Takže, keď nevieš zastaviť ten prúd slov a emócii, to znamená, že práve ťa ovláda hlúposť. A keď najprv porozmýšľaš, zhodnotíš všetky „za“ a „proti“ a potom, neskôr, v kľude povieš pravdu, tak je to správne. Keď je to naopak, tak je to hlúposť.

Vitalij: Vždy prehráva ten človek, ktorý nevie zvládať svoje emócie, aj keď hovorí pravdu, aj keď má aj tisíc krát pravdu, aj tak prehráva. Lebo my najprv registrujeme emócie a až potom slová. Napríklad, keď mi človek bude hovoriť, že ma miluje, ale pritom sa bude hnevať, tak ja tú informáciu o láske nebudem počuť!

Jelena: Áno, napríklad, muž najprv povie žene: „Si taká, onaká, hlúpa …“ a potom povie: „Veď ja ťa milujem“ a ďalej pokračuje v tej istej vlne. Toto nie je prejav lásky, ale prejav hnevu a hlúposti.

Vitalij: Muž, ktorý nechce nič meniť vo svojom vnútri, ktorý nechce stavať hrádzu vo svojom vnútri, ktorá by zabránila vyliatiu emócii, sa ospravedlňuje slovami: „No ja som už raz taký, ja mám taký charakter“. 

Jelena: Veľa ľudí žije s takouto ilúziou, že treba všetko povedať, ale to nie je správne. Ak máš nejakú myšlienku, ktorá nemusí byť vypovedaná všetkým dookola, je možné si ju nechať len pre seba a to je všetko.

Vitalij: Treba byť pomalší na slová hnevu a na samotný hnev. Stalo sa niečo? Tak treba urobiť pauzu, všetko si rozmyslieť, zvážiť, rozanalyzovať, ako je lepšie sa zachovať v danej situácií. 

Jelena: Keď sa pozrieme na príklady múdrych mužov, kráľov, politikov, tak si všimnite, ako sa oni správajú v takýchto situáciách. Oni povedia: „Poďme porozmýšľať, neponáhľajme sa s riešením, poďme všetko zvážiť, stretneme sa za niekoľko dní a potom si o tom pohovoríme“. Takto hovoria tí, čo majú moc a všetkým dookola je dobre, sú kľudní, spokojní.

Vitalij: Aj v tom je zrelosť muža, že nerobí to, čo nemôže kontrolovať, ale skutočná zrelosť muža sa prejavuje práve v tom, že dokáže všetko najprv zvážiť, prijať nejaké rozhodnutie  a až potom konať.  

Teraz už čítam ďalší verš – Príslovia 19,11: „Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením“. 

Takže, zopakujem ešte raz, že prvá vlastnosť múdreho muža je: vyhýbať sa nebezpečenstvu, druhá – schopnosť kontrolovať svoje emócie, a tu vidíme ešte tretiu vlastnosť. 

Jelena: Áno, netreba sa učiť tomu, ako vylievať svoj hnev – to je už človeku priam dané, ale treba sa učiť zvládať hnev, učiť sa, aby nám rôzne mechanizmy v našom vnútri pomáhali ten hnev zvládať.

Vitalij: Áno, pozrime sa na druhú časť textu: „… je mu cťou povzniesť sa nad previnením“. Tu je tá tretia vlastnosť múdreho muža – byť blahosklonný, zhovievavý, vedieť odpúšťať, byť šľachetný. Len zrelý človek, zrelý muž môže byť zhovievavý. 

Jelena: Áno, múdry muž sa nezadrapuje do iných kvôli rôznym maličkostiam, napríklad, keď bola jeho žena rozrušená a niečo nestihla, neurobila, nenavarila, vtedy on povie: „Ale veď sa nič hrozné nestalo, poďme, ja ti teraz pomôžem“.

Vitalij: Malicherný muž, naopak, začne hovoriť: „Ja som hlava rodiny, ja som tu ten, čo to tu bude riadiť“ a podobne. A tým, nielen svojej žene dokazuje, že on je ten hlavný, ale predovšetkým to dokazuje sám sebe. Muž, ktorý je zrelý, chápe, že nepotrebuje dokazovať, že je hlavou rodiny, nepotrebuje dokazovať, že je muž – on je mužom aj bez toho. 

Jelena: Postoj kresťana je taký, že keď chceš byť vyšší, staň sa najprv sluhom. Múdry muž, ktorý je naozaj v rodine prvý, je zhovievavý, nemá problém pomôcť manželke niečo poupratovať, pomôže deťom urobiť domáce úlohy, teda je pripravený byť blahosklonný a pre neho to neznamená „klesnúť dole“, lebo chápe, že on je silný a tí druhí sú slabí a preto im pomáha s radosťou. „Schádza dole“, ale súčasne ich „dvíha hore“.

Vitalij: V tom je múdrosť a sila múdreho muža, že má takú vnútornú energiu, vnútornú silu, že mu nerobí problém sa pousmiať, keď žena prekypuje emóciami a ukľudniť ju, jednoducho chápe, že ona je tak stvorená, že je viac emocionálnejšia. Rozumie, že v danej chvíli ju treba počúvať a byť „vyšším“ v danej situácií.

Jelena: Takí muži naozaj sú a je veľmi príjemné sa na nich pozerať a aj ich počúvať, pretože práve šľachetnosť ich robí osobitými, takými „špeciálnymi“ :). Napríklad, Ježiš bol tiež múdry muž, lebo pre Neho ako Božieho Syna nebolo poníženie prísť „dole“ k ľuďom, práve naopak, bola to Jeho služba: pomôcť všetkým tým biednym, úbohým ľuďom a zodvihnúť ich. Chcel im pomôcť, aby sa stali šťastní.

Vitalij: Áno, najlepšie sa muž môže naučiť byť múdry s pomocou Boha, a na záver chcem prečítať ešte jeden verš – Príslovia 21,30: „Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi.“ Naozaj, bez Boha je pre muža dosť ťažké stať sa múdrym. 

Jelena: Týmito slovami končíme naše dnešné stretnutie. Ďakujeme vám za pozornosť.

Vitalij: Dovidenia. Tešíme sa na vás nabudúce. 🙂

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru

 

Archív