Môžeme chodiť k veštcom?

jan 3, 2013 | Výklad Písma

Otázka: Môže pokrstený človek chodiť k veštcom? 
Odpovedá: PhDr. Ľubov Rusina

 
Poďte, pozrieme sa, čo na túto otázku hovorí Sväté Písmo. Otvoríme si 5. knihu Mojžišovu 18. kapitolu a začneme čítať od 9. verša:
„Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. 10 Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11 ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12 Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. 13 Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. 14 Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil“. (5. kniha Mojžišova 18,9-14)

 

Existuje ešte jeden text, ktorý je napísaný v Biblií a nachádza sa v knihe proroka Jeremiáša, 29. kapitole. Budeme čítať 8. verš:
„Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú.“ 

 

Táto otázka je veľmi aktuálna, lebo napríklad v Rusku v súčasnosti pracuje okolo 100 000 jasnovidcov, liečiteľov a veštcov. No, ako sme spolu prečítali, Božie slovo hovorí o tom veľmi presne, rozhodne a jednoznačne, že chodenie k veštcom je hriech a okrem toho vidíte, Boh tu používa silné  slová – spolu sme čítali – že je to ohavnosť pred Bohom. Takto sa Pán Boh stavia k našim – ako by sa nám to mohlo zdať podľa nášho názoru – bezvýznamným priestupkom.

 

Veď, čo môže byť také zlé na tom, keď tam chcem ísť len tak zo zvedavosti  alebo zo srandy ísť a vypočuť si to, čo o mne môže povedať človek, ktorý ma nikdy v živote nevidel, vôbec ma nepozná a zrazu k nemu prídem a on začína rozprávať o tom, čo bolo v minulosti a čo bude v budúcnosti. A naozaj, veľmi veľa ľudí chodí k veštcom nie z nejakého určitého dôvodu, ale jednoducho  zo zvedavosti, aby zistili: Čo mi ten človek povie? Ale ako vidíte, na základe prečítaných textov zo Svätého písma, vidíme, že je to veľmi nebezpečná zábava. Mohlo by to mať aj tragické následky, že sme z jednoduchej zvedavosti  išli a počúvali to, čo o nás hovorí úplne neznámy človek.

 

Viete, tiež som tomu veľmi nerozumela, kým som neprišla k Bohu. Dnes chápem, že v tomto svete sú dve veľké, protichodné sily, ktoré bojujú proti sebe navzájom.

 

Jedna je sila Božia a Jeho túžba dať nám, ako vlastným  deťom len jediné: Pán Boh nám chce dať mier, pokoj, radosť a šťastie. Boh sa o nás zaujíma, chce sa o nás starať, chce nás ochraňovať a tak je to napísané vo Svätom Písme. Pozrite sa na text, ktorý je napísaný 1. liste Petra 5. kapitola, 7. verš, kde sa hovorí: „Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“

 
Zároveň existuje ešte druhá sila, ktorá má jedinú úlohu a to je zničiť nás. Áno, presne tak – zničiť nás. O tom tiež hovorí Sväté Písmo a keď som si po prvýkrát prečítala tento text, zhrozila som sa: koľko veľa vecí nepoznáme a cítime sa tak bezpečne v tomto svete, kde v skutočnosti nad každým človekom na tejto zemi visí doslova Damoklov meč. A tento text sa nachádza v evanjeliu Jána, 8. kapitole, 44. verši. Pozrieme sa, čo je tam napísané: „… On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy“

 

Tento text nám hovorí o satanovi, o temných silách, o diablovi – môžete to nazvať, ako chcete – o tejto protichodnej, protirečiacej  sile, pretože úlohou diabla je zničiť človeka kvôli tomu, že človek je stvorený na Boží obraz a podobu. Ale Boh ho porazil na Golgotskom kríži a on s tým už nič nemôže urobiť. Víťazstvo je konečné a jednoznačné. Čo však môže urobiť je vyhrať nad človekom, ničiť človeka, môže vyvolať  u človeka nespokojnosť, strach, hrôzu.

 

A preto, keď nerozumieme tomu, čo sa deje a ideme k veštcom alebo liečiteľom, vtedy sa nachádzame na území diabla a viete, že môžem povedať, že sa bude s nami čiastočne aj akože zabávať: Keď nám predpovie niečo z budúcnosti, potom ako to predpovie, veď to bude treba bude aj urobiť. A my, keď nevieme, o čo ide, sa ani nenazdáme a sami sebe sa staneme zdrojom problémov a začneme sa trápiť a znepokojovať nad tým, čo sa v budúcnosti stane s nami, našimi blízkymi, známymi a s našou rodinou. Pretože diabol je vrahom ľudí a túži zničiť človeka a keďže to už predpovedal, musí to urobiť.

 

Vidíte, aké je to nebezpečné. To nie je iba občasná zvedavosť, to nie je iba dočasná zábava, preto sú slová Hospodina také prísne a tvrdé, lebo On sa o nás stará, ochraňuje nás, On chce pre nás len to najlepšie.

 

A teraz sa pozrime nato, čo máme vedieť a čo som tiež zistila, keď som sa pozerala nato, ako pracujú veštice a liečitelia. 

 

Existuje prvá skupina takýchto ľudí. Fakticky táto skupina iba zarába peniaze na našej zvedavosti, na našich túžbach. Títo ľudia nám neprinesú ani zlo, ani starosti, ani radosť, pretože oni nič nevedia, jednoducho si otvoria nejakú miestnosť, kde môžeme prísť a žijú z toho, že urobia pre nás niečo dobré. V horšom prípade môžete len zaplatiť a stratiť peniaze, ale to nie je to najhoršie, čo sa môže stať.

 

Je aj druhá skupina, ktorá je viac nebezpečná, pretože, keď prídete do toho domu, budú tam visieť sväté obrazy, kríž, budú tam horieť sviečky a u vás sa objaví určitá dôvera k tomuto človeku. Ten človek môže čítať modlitbu a pomyslíte si: „a naozaj, ten človek má tieto schopnosti skutočne od Boha a ak toto hovorí, je to naozaj od Boha a skutočne sa to stane“, ale to nie je pravda. Text, ktorý sme spolu čítali v Svätom Písme hovorí, že veštci a liečitelia, to je nezlučiteľné s Bohom, pretože Boh hovorí: je to ohavnosť pred mojou tvárou. Títo ľudia z druhej skupiny, sú žiaľ možno sami oklamaní, nechápu a myslia si, že tieto schopnosti majú od Boha, no v skutočnosti to tak nie je, pretože Boh to jasne hovorí.

 

tretia skupina sú ľudia, ktorí sú skutočne veľmi chytrí a sú zdrojom našich bied, starostí a problémov, oni sú naozaj spojení so silami zla a nám vlastne povedia niečo nedobré. Môžu vám povedať o konci vášho života. A predstavte, že tieto slová vám budú po celý čas znieť vo vašom mozgu a vy to budete ťažko znášať a znepokojovať sa. Môžu vám povedať o chorobe vašich blízkych a vy sa budete znepokojovať, premýšľať o tom, a či chcete alebo nechcete, tie slová vám budú zvučať v hlave. Je ťažké sa s tým vyrovnať. Práve preto, keď nás Boh pozýva, aby sme zložili všetky svoje starosti na Neho, chce, aby toto nebolo v našom živote, lebo Boh nám chce darovať radosť, mier a pokoj.

 

Mám veľmi rada jeden text, ktorý je napísaný v Liste Filipským a chcem vám ho prečítať, počúvajte, čo je tu napísané: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“ (List Filipským 4,6)

 

A keď to naozaj urobíme v situáciách, keď sa naozaj znepokojujeme, keď veci ťažko znášame, keď máme veľmi veľa problémov s našimi deťmi, niečo sa deje našim blízkym a vôbec dnes vo všeobecnosti panuje taká znepokojujúca atmosféra, pretože mnohí riešia problém s prácou, ktorú si nemôžu nájsť alebo majú iné problémy.

 

No Boh hovorí: „Ja som vás stvoril, vy ste Moje deti a ja sa ako váš Otec starám o vás. Len vás o jedno prosím, nechoďte na iné miesta, nechoďte k liečiteľom, jasnovidcom, médiám, vešticiam. Oni vám nemôžu pomôcť, veď sú to len ľudia. Príďte ku mne a zložte na mňa všetky svoje starosti a nestarajte sa o nič. Na modlitbe mi povedzte o svojich problémoch, ktoré máte a s vďačnosťou otvorte svoje srdcia Mne, svojmu Bohu“. A viete, ak všetko urobíte tak, ako On píše, dostanete udivujúcu odpoveď, ktorá bude založená na tom, že v tom okamihu pocítite, či Boh prijal vaše starosti a  pocítite neobyčajný Boží pokoj.

 

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.“ (List Filipským 4,7) A to je skvelý pocit, pretože, keď sa modlíš k Hospodinovi, prichádza ti do srdca radosť, u teba narastá dôvera a pochopíš, že Boh je pre teba ako bašta pred nepriateľmi, do ktorej sa môžeš uchýliť a vtedy pocítiš pocit bezpečia.

 
Myslím, že dnešný civilizovaný svet veľmi dobre pozná modlitbu živej pomoci. Je to Žalm 91, kde nám Boh sľubuje podporu, našu ochranu. Sľubuje, že aj keď budú v tvojom živote nejaké strašné udalosti, hovorí, že „nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži“.

 

Čo môže byť lepšie od tohto zasľúbenia? Je veľmi dobré, keď máme Boha v našom srdci a keď dôverujeme len Jemu, a nikomu inému.

 

Žalm 91: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, 2 ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! 3 Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca, od zhubného moru. 4 Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou. 5 Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, 6 ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo napoludnie pustoší. 7 Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži. 8 Len pozrieš očami a uzrieš odplatu bezbožných. 9 Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok: 10 nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. 11 Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň. 13 Po levoch a zmijách budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno. 15 Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. 16 Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie.“

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

 
 
 

Archív