Môžem prosiť Boha, aby ma zbavil lásky, ktorá mi neprináša nič, len smútok a bolesť?

sep 2, 2014 | Domov, rodina a manželstvo

Otázka: „Dobrý deň! Je možné prosiť Boha, aby ma zbavil lásky voči určitému človeku, ktorá mi neprináša nič, len smútok a bolesť? A ešte k tomu ani neexistuje žiadna možnosť, aby sme boli spolu. Ďakujem.

 

(Pýta sa: Anton, dňa 30.7.2014)
Odpovedá: Oleg Zamigajlo

 

Dobrý deň Anton!

Boha treba prosiť s tým, že vždy presne chápeme, o čo Ho práve prosíme. Zvlášť to platí, keď hovoríme o takej téme, ako je téma lásky. Veď láska je jedno zo základných Božích mien: „Kto nemiluje, ten nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1. list Jána 4,8)

Avšak, čo najčastejšie chápeme po slovom „láska“? Ako hovoria Francúzi „to je to, čo Rusi vymysleli, aby nemuseli ženám platiť“. Na tom má rovnaký podiel viny tak súčasná západná kultúra, ako aj frivolný vzťah klasikov ruskej poézie k téme lásky – aj taký Puškin alebo Blok chápali lásku, ako ju dnes chápu tvorcovia filmu „Láska vo veľkom meste“.

No ako chápe lásku Biblia ako jediný dôveryhodný zdroj na svete v tejto téme? Prečítajte si pozorne 1. list Korintským, 13. kapitolu a porozmýšľajte, či takéto pocity nazývate láskou:

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

Podľa môjho názoru si mýlite lásku s pohlavnou túžbou.

 

S pozdravom,
Oleg

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers.
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív