Má žena právo mužovi odopierať sex? A naopak, má nato právo muž?

sep 2, 2012 | Sex, erotika a intímne

(Pýta sa: Júlia, dňa 30.9.2010)
Odpovedá: Ruslan Fazleev

 

Dobrý deň Júlia!

Sexuálne vzťahy sú darom od Boha kvôli radosti, potešeniu a pre zachovanie rodu. Tak ako všetky ostatné Božie dary, aj sex je dobrovoľný prejav intimity v manželstve. Ak nebude medzi dvomi ľuďmi súlad, tak už to nie je radosť, ale násilie a nemusí byť len fyzické: ak jedna zo strán neprežíva náklonnosť, cíti sa zneužívaná.

Apoštol Pavel napísal:

„Nech muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. 4 Žena nevládne svojím telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nevládne svojím telom, ale (jeho) žena. 5 Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. 6 Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz.“ (1. List Korintským 7,3-6)

Pavel, keď dáva radu v súvislosti s intímnymi vzťahmi v manželstve, odkazuje, že to nie príkaz alebo rozkaz, ale dobrovoľné rozhodnutie a zhovievavosť. On veľmi dobre chápal, že pre mnohých ľudí je sexuálne neuspokojenie v manželstve ťažkým pokušením, ktorému sa treba vyhýbať.

No súlad a harmónia predpokladá nielen obetavosť zo strany toho/tej z manželov, ktorému sa nechce mať intímnu chvíľu z akýchkoľvek dôvodov (únava, vyčerpanosť, neriešené rodinné problémy a pod.), ale predpokladá aj pochopenie toho, kto by chcel prežiť radosť z intímneho romantického večera: ak on/ona vidí, že jeho manžel/manželka neprejavuje náklonnosť, jemu/jej je nevyhnutné porozumieť, pochopiť príčinu a „vžiť sa do jeho/jej kože“.

Bez vzájomného pochopenia nebude šťastie v manželskej spálni. Aj svetskí psychológovia v oblasti sexu vyhlasujú, že sexuálna nezlučiteľnosť medzi dvomi ľuďmi neexistuje. Ak sú si manželia priateľmi, blízkymi dušami, budú otvorene rozoberať sexuálne témy, riešiť problémy v tejto oblasti a výsledok sa dostaví: budú šťastní!

Aby som odpovedal na vašu otázku konkrétnejšie, je nevyhnutné poznať detaily: prečo alebo kvôli čomu manžel/manželka odopiera sex? Nie je to prostriedok manipulácie?

Keď hovoríme o právach v rodine, bezpochyby má každý právo vyjadrovať svoje priania a pocity bez strachu, že bude odmietnutý. Boh stvoril nás ako slobodné bytosti a On si tiež váži naše rozhodnutia.

Láska, ktorá nie je založená na chvíľkových pocitoch, ale na úcte, dôvere, odovzdanosti sa jeden druhému, na otvorenosti, zdravej nesebeckosti, pomôže uvoľniť napätie aj v tejto oblasti.

 

S úctou,
Ruslan

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív