Láska na celý život

sep 17, 2012 | Čas myšlienok

Hrdinovia programu „Všeobecne uznávané“ – sú psychológovia, duchovní, sociálni pracovníci, podnikatelia – ľudia, ktorí majú spoločné to, že nehľadajú vo svojom živote vyšľapané cestičky, ale tie ktoré vedú k cieľu. 

Rozhovor s psychológom pre mládež Vitalijom Ganuličom. 

Moderátor: Všeobecne je uznávané, že láska na celý život – to je rozprávkový príbeh pre deti. City sú tak nestále, že nie je možné plánovať blízky vzťah na takú dlhú dobu. 

Vitalij: Problém môže byť v tom, že ľudia majú zrejme mylnú predstavu o láske. Nie je dôležité to, aby sme si vybrali vhodného partnera, ale to, aby sme sa ho/ju naučili milovať. Mnoho ľudí si myslí, že láska je, ako dar, vrodená každému človeku. Áno, je to vrodený dar, ale je potrebné ju rozvíjať.

Láska – to nie sú len emócie, ale niečo oveľa, oveľa viac. Cieľom lásky je jednota. Jednota nielen fyzická, ale aj duševná, emocionálna a duchovná.

Tie páry, ktoré neprikladajú dôležitosť duchovnej blízkosti, sú po 2 – 3 rokoch sklamaní jeden z  druhého navzájom, pretože dôverný vzťah nemôžeme postaviť len na fyzickej príťažlivosti. V takýchto situáciách potom ľudia majú sklon myslieť si, že problém je v tom, že si vybrali zlého partnera.

Tragédia mileneckých vzťahov je v tom, že chceme nájsť niekoho zvláštneho, odlišného od všetkých ostatných, a spolu s ním chceme vybudovať raj. V skutočnosti sa treba len naučiť milovať.

Moderátor: Aká je teda láska na celý život? 

Vitalij: Láska je zložená z týchto základných princípov: záujem o iného človeka, starostlivosť o neho, zodpovednosť za neho, jeho rešpektovanie a jeho poznanie. Láska je nasmerovaná nato, aby sme darovali seba inému človeku.

Moderátor: A predsa, láska na celý život je vnímaná ako niečo neskutočné. Skutočne veríte na večnú lásku? 

Vitalij: Ak neveríte v Boha, ktorý sa nazýva Láskou, ak nechcete veriť, že On je garantom existencie lásky na zemi, potom je skepticizmus úplne namieste. No ak veríte v Boha a máte s Ním osobný vzťah, tak On vás naučí milovať, naučí vás nachádzať lásku v ostatných ľuďoch.

Boh na vlastnom príklade ukázal pravú lásku. Aj keď človek zhrešil, Boh zostal zamilovaný do neho; On nám dal Seba vo Svojom Synovi, Ktorý zomrel za nás na kríži. Cez uvedomenie si tejto skutočnosti vidím skutočnú lásku na celý život a verím v ňu.

Moderátor: Áno, láska to nie je len pocit, to je starostlivosť, pozornosť voči inej osobe. Je to  veľký dar, ktorý je možné a potrebné rozvíjať po celý život, vtedy budeme schopní darovať požehnania svojmu blížnemu a sami ich prijímať. 

Z  materiálov programu „Všeobecne uznávané“.

Preložené so súhlasom www.3angels.ru

 

Archív