kniha Rút 2. časť

aug 16, 2015 | Poznávať nepoznané

Hlavná úloha Biblie je povedať nám pravdu o Bohu. No nielen o Bohu, a takisto aj o človeku. V tomto cykle budeme „poznávať nepoznané“ spolu s doktorom teológie Arturom Štelem.

V tejto časti sa dozviete sa odpovede na otázky: Kam siahajú následky udalostí, opísaných v knihe Rút? Čo táto kniha hovorí o vnútornom pokoji, ktorý môže mať človek, ktorý sa spolieha na Krista? Rút a Orpa: aký je rozdiel v odmene pre tých, ktorí si vyberú službu Bohu, a tých, ktorí odchádzajú od Neho? Koho predobrazom sú Rút a Noémi? Koho symbolizuje Bóaz?

Preložené a natitulkované so súhlasom Artura Šteleho.

Archív