kniha Rút 1. časť

júl 27, 2014 | Poznávať nepoznané

Hlavná úloha Biblie je povedať nám pravdu o Bohu. No nielen o Bohu, a takisto aj o človeku. V tomto cykle budeme „poznávať nepoznané“ spolu s doktorom teológie Arturom Štelem.

V tejto časti sa dozviete sa odpovede na otázky: Aké sú osobitosti a hlavné témy knihy Rút? Ako môžeme odlíšiť náhodu a Božiu prozreteľnosť? Ako a načo vplývajú naše vlastné rozhodnutia? Aký význam majú mená a symboly, ktoré sa spomínajú v Biblií? Aké paralely môžeme nájsť medzi knihou Rút a inými biblickými príbehmi?

Preložené a natitulkované so súhlasom Artura Šteleho.

Archív